Zamawiający umieścił na swojej stronie internetowej dokument określający wymagania materiałowe urządzeń na place zabaw. Krajowa Izba Odwoławcza podkreśla, że skoro nie zmienił się w tym przypadku opis przedmiotu zamówienia, czy też wcześniejsze wymagania zamawiającego, a jedynie doprecyzowano obowiązki, które nałożone zostały na wykonawców pierwotnym opisem przedmiotu zamówienia, w tym także odnośnie niezbędnych dokumentów, to jest to prawidłowa modyfikacja SIWZ i nie wymaga zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Co istotne, nie każda modyfikacja SIWZ musi prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Możliwe są takie zmiany dokumentu SIWZ, które nie skutkują koniecznością umieszczania dodatkowych informacji w ogłoszeniu o zamówieniu.

Dookreślenie wymagań dotyczących zamawianych urządzeń, bez wprowadzania nowych, czy też zmiany istniejących parametrów, w ocenie składu orzekającego Izby nie wymaga publikacji, czy też zmiany w treści druku ogłoszenia o zamówieniu. Jednocześnie, bez żadnych wątpliwości, wykonawcy zainteresowani postępowaniem są zobowiązani do spełnienia wymogów wynikających z zamieszczonego na stronie internetowej dokumentu.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 3 kwietnia 2014 r., KIO 604/14