Burmistrz miasta ustalił uwarunkowania środowiskowe dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw. Organ uznał, iż rodzaj planowanej inwestycji może mieć wpływ na środowisko - spowoduje ona bowiem zwiększenie ruchu pojazdów, a w konsekwencji zwiększenie emisji spalin oraz natężenie hałasu.


Inwestor nie zgodził się z takim stanowiskiem. Jego zdaniem decyzja środowiskowa powinna określać tylko wymagania dotyczące ochrony środowiska. Oznacza to, że rolą organu wydającego decyzję środowiskową powinna być ocena wpływu planowanej inwestycji na środowisko a nie zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego w związku z jej realizacją.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie ABC Środowisko>>>