Nowy kodeks wyborczy narzuci centralizację

Samorząd terytorialny

Większość rozwiązań w nowelizacji kodeksu wyborczego i ustaw samorządowych to jawna centralizacja samorządu pod pretekstem wyrażenia dobrej woli ustawodawcy przestrzegania międzynarodowych standardów...

20.11.2017