Jak się dowiedzieliśmy w Państwowej Komisji Wyborczej, na dzień 23 maja 2018 r. liczba powołanych urzędników wyborczych wynosi 2233, brakuje jeszcze 362 osób. Ogólna liczba urzędników została ostatecznie zmniejszona o ponad połowę - pierwotnie zakładano, że do korpusu powołanych zostanie ok. 5 200 urzędników. 

Nie ma zagrożenia

Jak powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, nie ma żadnego zagrożenia dla przeprowadzenia wyborów samorządowych. Szef MSWiA podkreślił w TVN24, że nie wyobraża sobie nowelizacji Kodeksu wyborczego, ani przekładania wyborów.

Zapewnił też, że nie ma zagrożenia wyborów. - Wybory przeprowadzimy transparentnie, uczciwie - zadeklarował.

Pytania o wydłużenie kadencji

Przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Andrzej Maciejewski spytał Państwową Komisję Wyborczą, czy nie ma pilnej potrzeby nowelizacji przepisów wyborczych. Zwrócił też uwagę na ewentualność wydłużenia kadencji i przesunięcia terminów wyborów na wiosnę 2019 r.

PKW już miesiąc temu informowała posła Andrzeja Maciejewskiego, że nie jest uprawniona do zajmowania stanowiska w sprawie ewentualnego wydłużenia kadencji i przesunięcia terminów wyborów na wiosnę 2019 r.RPO zaniepokojony

Również Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar jest zaniepokojony ewentualnymi zagrożeniami przeprowadzenia wyborów. Zaapelował do przewodniczącego samorządowej komisji sejmowej o rozważenie zainicjowania koniecznych zmian w prawie wyborczym. W piśmie do przewodniczącego PKW podkreślił, że członkowie nowej struktury, jaką jest Korpus Urzędników Wyborczych, zgodnie ze zmienionym w styczniu 2018 r. Kodeksem wyborczym, muszą odpowiadać różnego rodzaju dodatkowym kryteriom i ograniczeniom.

RPO obawia się, że zmniejszenie liczby urzędników wyborczych wynikają wyłącznie z niewielkiego zainteresowania objęciem funkcji urzędników wyborczych. Jego zdaniem może to spowodować zagrożenia dla przeprowadzenia wyborów i nie pozwolić na pełnienie funkcji w efektywny sposób, gwarantujący właściwe korzystanie z praw wyborczych przez wyborców.

PKW docenia rolę samorządu

W najnowszym stanowisku, Państwowa Komisja Wyborcza podkreśliła doniosłą rolę samorządu terytorialnego wśród organizatorów wyborów, zwłaszcza zadania samorządu gminnego. Jak argumentuje przewodniczący Wojciech Hermeliński, art. 156 par. 1 Kodeksu wyborczego w wyniku nowelizacji ustawą z 11 stycznia 2018 r. uległ tylko niewielkiej zmianie.

Zgodnie z nim wójt, starosta i marszałek województwa zobowiązani są zapewnić obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów odpowiednio na obszarze gminy, powiatu i województwa.

Przepis stanowi, że organy samorządu terytorialnego wykonują tak jak dotychczas zadania wyborcze, z zastrzeżeniem kilku przepisów Kodeksu wyborczego, w których określone zostały zadania Korpusu Urzędników Wyborczych. Zastrzeżenie to nie oznacza jednak wyłączenia tych spraw z katalogu zadań samorządu, lecz - w związku z obowiązkiem zapewnienia przez gminy obsługi urzędnikom wyborczym – wskazanie, że mają być one realizowane we współpracy z tymi urzędnikami.

Przewodniczący PKW wyraził nadzieję, że „dobra wola i współpraca Państwowej Komisji Wyborczej i innych organów wyborczych, Krajowego Biura Wyborczego, Korpusu Urzędników Wyborczych z jednostkami samorządu terytorialnego pozwoli na sprawne i rzetelne przygotowanie oraz przeprowadzenie zbliżających się wyborów samorządowych”.

Samorządowe prawo dotacyjne. Dotacje jako wydatki, Anna Ostrowska

Samorządowe prawo dotacyjne. Dotacje jako wydatki jednostek samorządu terytorialnego