Covidowe budowy - przedsiębiorcy nie powinni ponosić konsekwencji niejasnych przepisów

Administracja publiczna Budownictwo

Rząd i urzędnicy zachęcali przedsiębiorców do przekwalifikowywania i inwestowania w budowle covidowe. Zatem nie rozumiem, jak w tym kontekście w ogóle można mówić o wykorzystywaniu luk w prawie czy nadużywaniu przepisów, skoro było to zaplanowane działanie rządu ukierunkowane na pomoc przedsiębiorcom - mówi prof. Robert Suwaj, adwokat w kancelarii Suwaj, Zachariasz Legal.

30.06.2021

MEiN: Z prywatnymi szkołami problemów mało, ale nadzoru trzeba więcej

Administracja publiczna Zarządzanie oświatą

Prywatna szkoła, która nie posłucha kuratora, będzie mogła stracić uprawnienia – wynika z założeń do projektu zmian w przepisach oświatowych. W uzasadnieniu resort edukacji twierdzi, że kurator nie może skutecznie sprawować nadzoru, nawet gdy otrzyma skargi. Tymczasem w odpowiedzi na interpelację dotyczącą szkół katolickich podkreśla, że to rzadkie przypadki

30.06.2021

Prof. Chmielnicki: Korupcja wyborcza nadal się rozwija

Administracja publiczna Wybory

Ostatnie wybory w Rzeszowie, ale także niedawne prezydenckie i parlamentarne pokazały, że korupcja polityczna nie tylko nie zanika, ale wręcz przyjmuje coraz bardziej bezpośrednie formy, np. czeków na konkretne kwoty z rządowych funduszy dla grup, które politycy chcą pozyskać - mówi prof. Paweł Chmielnicki z Uczelni Łazarskiego.

29.06.2021

Posłowie chcą uznania w Polsce mniejszości gruzińskiej

Administracja publiczna

Grupa posłów chce znowelizować ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, aby nadać obywatelom Polski narodowości gruzińskiej status mniejszości narodowej. Jeśli uda się znowelizować ustawę, byłaby to 10 mniejszość narodowa w naszym kraju.

28.06.2021

Miało być wykonanie wyroku TK, będzie ustawowe wygaszanie reprywatyzacji

Finanse samorządów Administracja publiczna

Wykonując wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa posłowie tak zmienili kodeks postępowania administracyjnego, że zamkną drogę do odzyskania nieruchomości czy odszkodowania, jeśli w okresie PRL pozbawiono ówczesnych właścicieli prawa własności i na podstawie sprzecznych z prawem decyzji administracyjnych

26.06.2021

Izrael i USA protestują przeciwko ustawie blokującej w Polsce reprywatyzację

Prawo cywilne Administracja publiczna

Procedowana zmiana ustawy w rezultacie uniemożliwi zwrot mienia żydowskiego lub ubieganie się o rekompensatę. To niemoralne prawo poważnie uderzy w stosunki między naszymi państwami - oceniło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela po uchwaleniu przez Sejm nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. W tej sprawie interweniuje także Departament Stanu USA.

25.06.2021

MSWiA wycofuje się z rewolucji w ochotniczych strażach

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Nie będzie podziału ochotniczych straży pożarnych na jednostki ratowniczo-gaśnicze OSP (JRG OSP) i pozostałe. W nowych założeniach do projektu złagodzono też warunki uzyskania dodatku do emerytury przez kobiety ratowniczki OSP. Do tego jednostki mają płacić mniej za prąd, a strażakom - ochotnikom finansowane będą kursy na prawo jazdy kategorii C.

25.06.2021

Dekret warszawski z 1945 r. nadal uchyla decyzje, ale wkrótce przestanie działać

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Naczelny Sąd Administracyjny stoi na stanowisku, że nadal trzeba stosować dekret warszawski. Ale mogą to być już ostatnie takie wyroki. Uchwalona przez Sejm 24 czerwca br. nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego zamknie m.in. możliwość podważania decyzji z okresu PRL już za rok. Trwające obecnie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia nie będą umarzane

25.06.2021

Sejm: Projekt tzw. ustawy antykorupcyjnej skierowany do prac w komisji

Administracja publiczna Finanse

Do dalszych prac w komisji Sejm skierował w czwartek projekt tzw. ustawy antykorupcyjnej, który zakłada m.in. pozbawianie praw publicznych osób skazywanych za przestępstwa korupcyjne i zakaz zajmowania przez nich stanowisk w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

24.06.2021

Sejm uchwalił specustawę ws. Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r. bez poprawek

Administracja publiczna

W czwartek Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach w związku z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r. Za uchwaleniem specustawy głosowało 411 posłów, przeciw było ośmiu, a trzech wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm odrzucił poprawki Lewicy o wykreślenie zapisów o zakazie zgromadzeń spontanicznych na czas Forum.

24.06.2021

Będzie kolejna próba wyboru rzecznika praw obywatelskich

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Marszalek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła na 2 lipca do godz. 16 kolejny termin na zgłaszanie kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Będzie to już szósta próba powołania osoby pełniącej ten urząd. W ubiegłym tygodniu niepowodzeniem zakończyła się próba powołania na RPO niezależnej senator Lidii Staroń. Kadencja Adama Bodnara zakończyła się 9 września ubiegłego roku.

24.06.2021

RPO pyta o nagłe zmiany w sprawie kwarantanny

Administracja publiczna Opieka zdrowotna Koronawirus

Decyzja, że osoby powracające z krajów spoza strefy Schengen i niebędących członkami EFTA muszą poddać się kwarantannie granicznej, to dla wielu osób istotne ograniczenia - zauważ Rzecznik Praw Obywatelskich. I pyta premiera, dlaczego tak ważne dla ludzi decyzje podejmowane są w ostatniej chwili, gdy już często nie ma możliwości zmiany decyzji o podróży.

24.06.2021

System opłat na drogach e-TOLL już działa

Podatki i opłaty lokalne Administracja publiczna

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa poinformowały w czwartek o uruchomieniu nowy system poboru opłat drogowych e-TOLL. Systemem objęta została sieć dróg płatnych dla pojazdów ciężkich o długości ok. 3 700 km. Przewidziano jednak okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

24.06.2021

Rektorzy proszą o poskromienie chęci małopolskiej kurator do wciągania uczelni w spory światopoglądowe

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe

Wspólnotę akademicką, podobnie jak całe społeczeństwo, tworzą ludzie różniący się pod względem wieku, narodowości, płci, orientacji seksualnej, światopoglądu, czy wyznawanej religii. Każda z tych osób zasługuje jednakowy szacunek, poszanowanie swojej godności i odmienności - oceniło prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

23.06.2021

MSWiA: Wnioski o paszport będzie można składać też w soboty

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie wydłużą czas pracy w sprawach paszportowych - wnioski będzie można składać również w soboty. W punktach paszportowych w starostwach powiatowych decyzję o organizacji pracy tych jednostek będzie podejmował starosta - poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

23.06.2021

Prezydent podpisał - e-doręczenia, w urzędach wejdą w życie później

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Na wdrożenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej trzeba będzie poczekać. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o doręczeniach elektronicznych przesuwającą na przyszły rok terminy wdrażania tych usług.

23.06.2021

Szef ambasady USA: Kraje Europy Wschodniej tracą na braku ochrony osób LGBTQI+

Prawo karne Administracja publiczna

Aż 8,6 mld dol. rocznie kosztuje Polskę, Węgry, Rumunię i Ukrainę brak inkluzywności wobec środowisk LGBTQI+ - twierdzi chargé d’affaires ambasady USA w Polsce Bix Aliu. Amerykański dyplomata powołuje się na raport Open For Business, według którego ochrona praw człowieka LGBTQI+ oznacza także większy dobrobyt dla wszystkich.

22.06.2021

Zakres finansowania ochotniczych straży pożarnych przez gminę do korekty

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Celem reformy nie powinno być burzenie tego co dobre, ale doskonalenie tego co jest niedoskonałe w funkcjonowaniu. W celu uniknięcia chaosu interpretacyjnego, w projekcie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych należy dokonać korekt i doprecyzowania artykułów związanych z finansowaniem OSP - pisze dr Dariusz P. Kała.

21.06.2021

SN: Spółka nie dostała dofinansowania, bo pracownicy obchodzili Boże Ciało

Prawo cywilne Administracja publiczna

Spółka nie udowodniła, że utrata dofinansowania spowodowana była wydaniem bezprawnej decyzji o odmowie podpisania umowy na dofinansowanie innowacyjnej inwestycji - orzekł Sąd Najwyższy. I stwierdził, że jedyną przyczyną niezawarcia umowy był brak zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu ze składkami, które można było załatwić w dwa, trzy dni, ale przeszkodziły temu dni wolne od pracy.

21.06.2021

WSA: Wymiana prawa jazdy bez ryzyka, że nagle coś się w nim zmieni

Administracja publiczna Transport

Przy wymianie prawa jazdy starosta nie weryfikuje wcześniej nadanych uprawnień. Ograniczenia dotyczące nowych kategorii pojazdów, jeżeli są, mogą dotyczyć wyłącznie nowych kategorii, a nie wszystkich dotychczasowych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. Sąd podkreślił, że nowy dokument powinien powtórzyć zapisy starego.

19.06.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski