Gazeta Prawna, 29 marca 2010 r.
29.03.2010
W związku z ukazaniem się najnowszej publikacji Katarzyny Wlaźlak pt. Rozwj regionalny jako zadanie...
29.03.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 29 marca 2010 r.
29.03.2010

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Samorząd terytorialny
Czy pracownicy powinni otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne?
Kamil Szymański
29.03.2010
Samorząd terytorialny
W Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa o przeprowadzeniu w 2011 r. spisu powszechnego ludności...
Bartosz Starczewski
29.03.2010
Samorząd terytorialny
W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę zmieniającą Prawo wodne, ktra nakłada na gminy nowe...
Bartosz Starczewski
26.03.2010
Samorząd terytorialny
Jesteśmy szkołą gminną. Posiadamy stołwkę szkolną. W okresie letnim rżne instytucje są...
Alicja Brzezińska
26.03.2010
Samorząd terytorialny
Czy starosta winien bezwzględnie stosować się do zaleceń decyzji wojewody wydanej w trybie...
Anna Kawecka
26.03.2010
Samorząd terytorialny
Wsplnota, numer 12/966 z 20 marca 2010 r.
26.03.2010
Autor omawia problemy związane z rozliczeniem pracy w nadgodzinach wykonywanej przez pracownikw...
Ireneusz Krześnicki
26.03.2010
Samorząd terytorialny
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2007 r., sygn. akt P 28/06
26.03.2010
Samorząd terytorialny
Pisma będące korespondencją wytworzoną w trakcie dokonywania uzgodnień przy sporządzaniu...
26.03.2010
Samorząd terytorialny
Wsplnota, numer 12/966 z 20 marca 2010 r.
26.03.2010
Gazeta Prawna, 26-28 marca 2010 r.
26.03.2010
Gazeta Prawna, 26-28 marca 2010 r.
26.03.2010
Wszystkie świadczenia pieniężne z pomocy społecznej nie będą podlegać egzekucji administracyjnej -...
Krzysztof Posański
25.03.2010
Samorząd terytorialny
Czy do ewidencji i księgowania otrzymywanych dotacji oraz ewidencji umorzenia środkw trwałych oraz...
Dorota Skrzypska
25.03.2010
Samorząd terytorialny
Do budżetu gminy wpływają środki finansowe za dzierżawę obwodw łowieckich
Alicja Brzezińska
25.03.2010
Samorząd terytorialny
Problem wynagradzania pracowników administracji publicznej za pracę w godzinach nadliczbowych...
Ireneusz Krześnicki
25.03.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 25 marca 2010 r.
25.03.2010
Rzeczpospolita, 25 lutego 2010 r.
25.03.2010
Gazeta Prawna, 25 marca 2010 r.
25.03.2010
Wsplnota, numer 11/965 z 13 marca 2010 r.
25.03.2010
Czy przy obliczaniu wysokości nagrody jubileuszowej, należy uwzględnić wysokość dodatku...
Michał Culepa
24.03.2010
Samorząd terytorialny
Powoli mija termin sporządzania sprawozdania Rb-WS, które dotyczy wydatków strukturalnych. Chodzi w...
Paweł Galiński
24.03.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 24 marca 2010 r.
24.03.2010

Szykuje się e-rewolucja

Samorząd terytorialny
Prawdopodobnie już od 1 stycznia 2011 r. wydawane będą nowe dowody osobiste wyposażone w...
Karol Kozłowski
24.03.2010
Samorząd terytorialny
Czy wydział starostwa powiatowego może domagać się wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu od...
Tomasz Gawroński
24.03.2010
Samorząd terytorialny
Wsplnota, numer 11/965 z 13 marca 2010 r.
24.03.2010
Wsplnota, numer 11/965 z 13 marca 2010 r.
24.03.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski