Ile dni urlopu należy naliczyć nauczycielce, która przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia, a...
Joanna Lesińska
02.04.2015
Samorząd terytorialny
Jakie będą skutki uznania rewitalizacji za zadanie publiczne? Jak identyfikować obszary...
Karol Kozłowski
02.04.2015
Samorząd terytorialny
Zakończeniu problemów formalno-prawnych i zapewnieniu normalnego funkcjonowania sąsiadujących...
PAP
02.04.2015
Samorząd terytorialny
Prokuratura w Krośnie Odrzańskim (Lubuskie) sprawdza czy podczas kampanii wyborczej komitetu PiS do...
PAP
02.04.2015
Samorząd terytorialny
Wojewoda wielkopolski Piotr Florek podjął decyzję o zamknięciu jednej z trybun poznańskiego...
PAP
02.04.2015
Wszyscy członkowie konsorcjum solidarnie odpowiadają wobec zamawiającego, więc wystarczy by...
Inny
02.04.2015
Zamówienia publiczne
W pierwszym miesiącu działania nowego Systemu Rejestrów Państwowych załatwiono łącznie ponad 2,8...
Karol Kozłowski
02.04.2015
Samorząd terytorialny
Dokumentacja konkursowa na pocztowego operatora wyznaczonego nie wymaga zatrudniania doręczycieli...
PAP
02.04.2015
Zamówienia publiczne
Miał miejsce mobbing, naruszana była godność pracowników - ocenił Sąd Okręgowy w Białymstoku i...
PAP
02.04.2015
Samorząd terytorialny
Nowe przepisy nakładają na zarządy województw liczne obowiązki związane z rozwojem lokalnym z...
Adam Bochentyn
02.04.2015
Samorząd terytorialny
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprosiła 17 firm do składania ofert w przetargu na...
Inny
02.04.2015
Zamówienia publiczne
W Płocku w czerwcu zostaną przeprowadzone ćwiczenia obronne pod kryptonimem Bariera 2015. Rozegrane...
PAP
02.04.2015
Samorząd terytorialny
Do 20 kwietnia br. trwa nabór wniosków do XIV edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego (SPP), w...
PAP
02.04.2015
Samorząd terytorialny
Brakiem porozumienia w sprawie formy prawnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych województwa...
PAP
02.04.2015
Samorząd terytorialny
Dotychczas tylko dwa projekty przeszły całą procedurę związaną z europejską inicjatywą obywatelską...
PAP
02.04.2015
Jedną z części przebudowywanego od kilku lat katowickiego rynku, tzw. plac kwiatowy, udostępniono w...
PAP
02.04.2015
Samorząd terytorialny
Prezydent miasta nie posiada uprawnienia do określania zasad odpłatności oraz stawek opłat na...
Anna Dudrewicz
02.04.2015
Samorząd terytorialny
Ustawa Prawo zamówień publicznych w istotny sposób wpływa na zakres kodeksowej swobody umów. W...
Paweł Wójcik
02.04.2015
Zamówienia publiczne
Oferty w przetargu na 70 śmigłowców wojskowych zostały złożone do MON i Ministerstwa Gospodarki pod...
Magdalena Sowula
02.04.2015
Zamówienia publiczne
W Dzienniku Ustaw (poz. 460) opublikowano tekst jednolity ustawy o drogach publicznych.
Karol Kozłowski
01.04.2015
Samorząd terytorialny
Bydgoski Rower Aglomeracyjny (BRA), czyli system wypożyczalni rowerów, został uruchomiony w środę w...
PAP
01.04.2015
Samorząd terytorialny
Cztery poziomy, miejsca postojowe dla 393 samochodów i stojaki na 20 rowerów - tak wygląda...
PAP
01.04.2015
Rada nie jest upoważniona do wprowadzenia do regulaminu utrzymania czystości i porządku, zapisów...
Anna Dudrewicz
01.04.2015
Samorząd terytorialny
Spółka Immo Park jest zainteresowana wybudowaniem w Gdańsku aż 555 miejsc parkingowych w garażach...
Magdalena Sowula
01.04.2015
Zamówienia publiczne
Wszyscy uprawnieni rolnicy złożyli wnioski o przyznaną przez rząd pomoc finansową za uprawy...
PAP
01.04.2015
Samorząd terytorialny
Rzecznik praw obywatelskich stoi na stanowisku, iż w ogłoszeniach o zwycięzcach postępowań...
Magdalena Sowula
01.04.2015
Zamówienia publiczne
Przebieg procesu realizacji inwestycji w formule PPP będzie przedmiotem kolejnego seminarium...
Anna Stańczuk
01.04.2015
Zamówienia publiczne
Ponad 180 projektów - 80 zadań ogólnomiejskich i ponad 100 dzielnicowych - zgłosili krakowianie w...
PAP
01.04.2015
Samorząd terytorialny
Ojciec dzieci jako ich przedstawiciel ustawowy jest uprawniony do złożenia wniosku o przyznanie...
Anna Dudrewicz
01.04.2015
Samorząd terytorialny
Fundacja im. Stefana Batorego zapytała 240 gmin w Polsce (15 gmin w każdym województwie), czy i jak...
Inny
01.04.2015
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski