W referendum w Legionowie 17 tys. 793 mieszkańców, czyli 94,27 proc., wskazało, że nie chce, by ich...
PAP
27.03.2017
Samorząd terytorialny
Włosko-szwajcarskie konsorcjum, którego liderem jest Impresa Pizzarotti, złożyło najtańszą ofertę...
Anna Stańczuk
27.03.2017
Zamówienia publiczne
Gmina musi wykazać, że posiada interes prawny w sprawie o nałożenie obowiązku przeprowadzenia...
Anna Dudrewicz
27.03.2017
Samorząd terytorialny
100 rowerów w 10 stacjach będą mogli od wtorku wypożyczyć mieszkańcy Gliwic i turyści poinformował...
PAP
26.03.2017
Samorząd terytorialny
O godz. 7 w niedzielę w Legionowie rozpoczęło się głosowanie w referendum, w którym mieszkańcy...
PAP
26.03.2017
Samorząd terytorialny
Samorząd Katowic ogłosił w piątek przetarg na budowę węzła przesiadkowego w dzielnicy Zawodzie -...
PAP
26.03.2017
Zamówienia publiczne
Czy w wezwaniu do złożenia dokumentów wynikającym z art. 26 ust. 1 p.z.p. należy dokładnie wskazać...
Justyna Andała-Sępkowska
26.03.2017
Zamówienia publiczne
Zdaniem prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzaty Stręciwilk, podział zamówienia na dostawę...
Anna Stańczuk
25.03.2017
Zamówienia publiczne
Cube.ITG S.A. złożył trzecią pod względem ceny ofertę w przetargu w zakresie zapewnienia zasobów...
Inny
25.03.2017
Zamówienia publiczne
Prezydenci 12 głównych polskich miast zaapelowali w piątek w Warszawie do premier oraz marszałków...
PAP
24.03.2017
Samorząd terytorialny
W piątek ruszyły konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy ws. metropolii warszawskiej -...
PAP
24.03.2017
Samorząd terytorialny
Magistrat złoży skargę do sądu administracyjnego na opinię kuratora ws. przedstawionego projektu...
PAP
24.03.2017
Samorząd terytorialny
Minister Anna Zalewska poinformowała, że 98 proc. rad powiatów oraz 95 proc. rad gmin przesłało już...
Magdalena Sowula
24.03.2017
Samorząd terytorialny
W piątek ruszyły konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy ws. metropolii warszawskiej -...
PAP
24.03.2017
Samorząd terytorialny
Sąd Rejonowy w Przemyślu (Podkarpackie), wyznaczony do rozpoznania sprawy b. marszałka woj....
PAP
24.03.2017
Samorząd terytorialny
Zakupu urządzeń pomiarowych do badania i pomiaru stanu jakości powietrza nie można uznać jako...
Marek Wojciech Gall
24.03.2017
Samorząd terytorialny
Pierwsza część artykułu poświęconego nadzorowi nad działalnością j.s.t. w sprawach planowania i...
Katarzyna Borówka
24.03.2017
Samorząd terytorialny
Gmina nie ma obowiązku ani budowy ani naprawiania bocianich gniazd. Żaden przepis ustawy z...
24.03.2017
Samorząd terytorialny
Nowe przepisy przewidują, podobnie jak dotychczasowe, że gminy składać mogą wniosek o zwrot...
Adam Bochentyn
24.03.2017
Samorząd terytorialny
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie zamierza dofinansować Dolnośląskiego...
Norbert Bonin
24.03.2017
Samorząd terytorialny
Pierwszy etap prac dotyczących uchwały antysmogowej dla Dolnego Śląska dobiegł końca. Zespół...
Norbert Bonin
24.03.2017
Samorząd terytorialny
Zawiadomienie o podejrzeniu korupcji i niedopełnienia obowiązków przez urzędników stołecznego...
PAP
24.03.2017
Samorząd terytorialny
Zapis statutu muzeum musi zawierać wyraźne i precyzyjne oznaczenie przestrzenne terenu jego...
Anna Dudrewicz
24.03.2017
Samorząd terytorialny
Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski nie widzi podstaw prawnych do zaproszenia i sfinansowania przez...
PAP
24.03.2017
Samorząd terytorialny
Umowę na dostawę 18 tramwajów niskopodłogowych Swing - trzech trójczłonowych i 12 pięcioczłonowych...
PAP
24.03.2017
Zamówienia publiczne
Przedstawiciele 17 największych klubów nocnych podpisali w czwartek list intencyjny ws. Sopockiego...
PAP
24.03.2017
Samorząd terytorialny
Rada Miasta Torunia przyjęła jednogłośnie projekt uchwały w sprawie sieci szkół. Dwa gimnazja...
PAP
24.03.2017
Samorząd terytorialny
Ustalenia CBA wskazują, że Prezes Portu Lotniczego Lublin SA świadomie popełnił oszustwo...
PAP
24.03.2017
Zamówienia publiczne
Według wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery, potrzebny jest kompleksowy program pogłębiania...
PAP
24.03.2017
Samorząd terytorialny
Od decyzji Krajowej Izby Odwoławczej zależy zakup średnich samolotów dla najważniejszych osób w...
Inny
24.03.2017
Zamówienia publiczne