Jak informuje Prokuratura Krajowa, Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie zakończył śledztwo w sprawie bezprawnych działań podejmowanych przez oskarżonych w związku z planami inwestycyjnymi na nieruchomościach gruntowych Gminy Połaniec.

Plany te przewidywały przejęcie przez spółkę  zarządzaną przez oskarżonego Dariusza M.  gminnych nieruchomości gruntowych i włączenie ich do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A. oraz uzyskanie profitów finansowych związanych z przynależnością do tej strefy, a także  uzyskanie pomocy finansowej na inwestycje związane z ekologicznymi źródłami energii.

Sześć osób na ławie

Akt oskarżenia obejmuje sześć osób, w tym burmistrza Jacka T., byłego prezesa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A. – Cezarego T., byłego wiceprezesa SSES – Zdzisława K., byłą prokurent – Annę J., byłego prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Andrzeja P. oraz przedsiębiorcę, prezesa spółki z Warszawy – Dariusza M.
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Z ustaleń śledztwa wynika, że w latach 2013 – 2014 były prezes WFOŚ i GW w Kielcach – Andrzej P., w rozmach z przedsiębiorcą z Warszawy – oskarżonym Dariuszem M., powoływał się na swoje wpływy w urzędzie, a przede wszystkim u burmistrza miasta i gminy Połaniec. Podjął się załatwienia korzystnego rozstrzygnięcia dla przedsiębiorcy z Warszawy w przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy Połaniec w zamian za obietnicę osiągnięcia przez niego korzyści majątkowych.

Andrzej P. pośredniczył też w uzyskaniu przez firmę oskarżonego Dariusza M. dofinansowania budowy farm fotowoltaicznych ze środków finansowych z NFOŚi GW w Warszawie w zamian za udzieloną mu obietnicę osiągnięcia korzyści majątkowej - obietnicy powołania go na prezesa dwóch firm Dariusza M. i wypłacenia mu 2 proc. prowizji od wartości dofinansowania dla NFOŚiGW w Warszawie.

Przekroczenie uprawnień

Andrzej P. został również oskarżony o to, że przekroczył uprawnienia podczas przyjmowania i rozpoznawania wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Kielcach.

Cezary T. – były prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A. oraz Zdzisław K. – były wiceprezes SSE Starachowice SA. zostali oskarżeni o przekroczenie uprawnień podczas wydawania zezwolenia dla firmy Dariusza M. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE Starachowice i wydanie tego zezwolenia pomimo wad uniemożliwiającymi  jego wydanie.

Dariuszowi M.  prokurator zarzucił oferowanie Andrzejowi P. korzyści majątkowych w zamian za załatwienie przez niego określonych spraw w instytucji państwowej i samorządowej. Anna T. został oskarżona o składanie fałszywych. zeznań, które miały służyć za dowód w postępowaniu karnym.

Sprawę rozpozna Sąd Rejonowy w Kielcach.