Na inwestycje wydano ponad 3,5 mld zł, z czego połowa tej kwoty pochodziła z dofinansowania środkami unijnymi.

Jak wynika z badania NIK, dzięki wsparciu z UE udało się m.in. wyremontować obiekty zabytkowe i muzealne, a także zbudować nowe szlaki i trasy turystyczne na obszarze województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego.

Z kolei inwestycje hotelarskie zwiększyły dostępność bazy noclegowej, a postawione hale, baseny czy boiska poprawiły ofertę sportowo-rekreacyjną tych regionów. Łącznie udało się zrealizować 975 projektów.

NIK sprawdziła 19 projektów - 13 w ramach trzech regionalnych programów operacyjnych oraz 6 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka. Izba zwraca uwagę, że w 15 z 19 skontrolowanych projektów osiągnięto założone wskaźniki rezultatu, w szczególności dotyczące liczby miejsc pracy oraz turystów korzystających z ich rezultatów.

NIK dodaje, że w ramach programów dokumenty strategiczne sporządzono rzetelnie oraz poprzedzono je diagnozami potrzeb i ewaluacją wcześniejszych działań.
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Izba podkreśla, że w trzech objętych kontrolą w latach 2007-2016 województwach nastąpiła duża poprawa wskaźników dotyczących turystyki. Z danych przedstawionych przez GUS wynika bowiem, że wyraźnie wzrosła ilość turystów odwiedzających powyższe regiony - w Małopolsce o 55,4 proc., na Śląsku o 45,8 proc., a na Podkarpaciu aż o 82,9 proc. Zanotowano również spory przyrost miejsc noclegowych we wspomnianych regionach - łącznie powstało ich około 55 tys.

Choć poziom realizacji programów nie budził większych zastrzeżeń NIK, to nie obyło się bez błędów i problemów, które ograniczały pozytywne oddziaływanie wsparcia z UE. W raporcie z badania NIK podkreśla bowiem, że część projektów służyło bardziej społecznościom lokalnym niż turystom. Jednocześnie jednak zastrzega, że takie wsparcie, choć niekoniecznie przysparzające korzyści turystyce, mieści się w założeniach dofinansowanych programów.

Mimo ogólnej pozytywnej oceny w zakresie realizacji inwestycji wspierających turystykę, NIK apeluje o zintensyfikowanie działań dla większego wykorzystania potencjału dofinansowanych projektów.

Sygnalizuje również, że brak właściwej dbałości o utrzymanie dofinansowanych obiektów może prowadzić do degradacji powstałej infrastruktury oraz jej nieprzydatności dla odwiedzających. Ponadto wnioskuje do Instytucji Zarządzających oraz beneficjentów, o szersze wykorzystywanie efektów projektów dla zwiększenia ich oddziaływania na rozwój turystyki.
nik.gov.pl