Komisje urbanistyczno-architektoniczne są organami doradczymi o charakterze wewnętrznym, ktre...
Bartosz Starczewski
08.09.2009
Samorząd terytorialny
Właścicielem gruntu pod budynkiem jest gmina dzierżawiąca go osobie fizycznej, ktra jest...
Maciej Jastrzębski
07.09.2009
Samorząd terytorialny
Zachowanie dziedzictwa kulturowego, chociażby ze względu na jego znaczenie dla rozwoju...
Katarzyna Zalasińska
07.09.2009
Samorząd terytorialny
Na jaki podmiot należy wydać pozwolenie wodnoprawne na szczeglne korzystanie z wd, gdy właścicielem...
07.09.2009
Samorząd terytorialny
Czy jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego ma obowiązek wystawienia pracownikowi, z ktrym...
Magdalena Kuba
04.09.2009
Samorząd terytorialny
Project finance jest metodą finansowania infrastruktury publicznej, projektw przemysłowych, a także...
Paweł Galiński
04.09.2009
Samorząd terytorialny
Czy w ogłoszeniu o zamwieniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, gdzie ustalono, iż do...
Agnieszka Kurowska
04.09.2009
Samorząd terytorialny

Kategorie dróg samorządowych

Samorząd terytorialny
Jednostki samorządu terytorialnego są właścicielami niektrych drg publicznych i nadają im...
Bartosz Starczewski
03.09.2009
Samorząd terytorialny
Czy urząd gminy ma prawo wliczyć koszty podatku od nieruchomości w stawkę wody mimo, iż jest z...
Tomasz Kaczyński
03.09.2009
Samorząd terytorialny
Czy organ prowadzący może zmienić obwody szkolne podczas trwania roku szkolnego? Jakie przepisy to...
Katarzyna Szłyk
02.09.2009
Samorząd terytorialny

Elektroniczny dziennik lekcyjny

Samorząd terytorialny
Od dnia 7 sierpnia 2009 r. obowiązuje rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 16 lipca...
Anna Śniecikowska
02.09.2009
Samorząd terytorialny

Zmiany w nowym roku szkolnym

Samorząd terytorialny
1 września, wraz z początkiem nowego roku szkolnego, wchodzą w życie zmiany w systemie oświaty i...
Bartosz Starczewski
01.09.2009
Samorząd terytorialny
Czy zarząd powiatu może umorzyć pożyczkę udzieloną dla samodzielnego publicznego zakładu opieki...
Edward Tomczyk
01.09.2009
Samorząd terytorialny
Kto odpowiada za stan techniczny oraz utrzymanie porządku na przystankach, ktre zlokalizowane są w...
Alicja Brzezińska
31.08.2009
Samorząd terytorialny
Czy zarząd spłdzielni mieszkaniowej zobowiązany jest zgodnie z art. 186a ustawy o gospodarce...
Adam Kuźnicki
31.08.2009
Samorząd terytorialny
Pod pojęciem płynności finansowej rozumie się zdolność do terminowego regulowania zobowiązań.
Paweł Galiński
31.08.2009
Samorząd terytorialny
Czy pracownikowi jednostki samorządowej, pobierającemu świadczenie rehabilitacyjne należy wypłacać...
Michał Culepa
28.08.2009
Samorząd terytorialny
Czy do zawarcia umowy ubezpieczenia grupowego pracownikw samorządowych wymagane jest stosowanie...
Daniel Szczęsny
28.08.2009
Samorząd terytorialny
Oprcz zakazw ustawowych, gminy mogą wprowadzić własne zakazy spożywania, podawania, wnoszenia i...
Bartosz Starczewski
27.08.2009
Samorząd terytorialny
Inwestor posiada ostateczną decyzję środowiskową, wydaną na początku 2008 r. Obecnie WSA uwzględnił...
Ewa Florkiewicz
27.08.2009
Samorząd terytorialny
Komentowany wyrok stanowi dość ciekawą egzemplifikację potwierdzającą słuszność stanowiska...
26.08.2009
Samorząd terytorialny
Komentowany wyrok stanowi dość ciekawą egzemplifikację potwierdzającą słuszność stanowiska...
Prawo.pl
26.08.2009
Samorząd terytorialny
Ze względu na dużą liczbę dojeżdżających uczniw, a także w celu ułatwienia procedury rozliczeń,...
Julia Głazowska-Dmitruk
26.08.2009
Samorząd terytorialny
Czy dopuszczalne jest uregulowanie zasad wynagradzania nauczycieli i pracownikw samorządowych w...
Michał Culepa
26.08.2009
Samorząd terytorialny
Czy odsetki z tytułu nadmiernie pobranej rekompensaty dochodw utraconych są wydatkiem gminy, czy...
Dorota Skrzypska
25.08.2009
Samorząd terytorialny
Hurtownią danych (z ang. data warehouse) nazywamy tematyczny, zintegrowany, zmienny w czasie zbir...
Paweł Galiński
25.08.2009
Samorząd terytorialny
NSA rozstrzygnął wątpliwości dotyczące organu właściwego do rozpatrzenia odwołania od postanowienia...
Bartosz Starczewski
24.08.2009
Samorząd terytorialny
Czy wymagana jest uchwała rady miasta na przedłużenie kolejnej umowy użyczenia w stosunku do tej...
Anna Bufnal
24.08.2009
Samorząd terytorialny
Kto wydaje zezwolenie na transport i zbieranie odpadw na terenach zamkniętych?
Anna Nieć
24.08.2009
Samorząd terytorialny
NSA rozstrzygnął wątpliwości dotyczące organu właściwego do rozpatrzenia odwołania od postanowienia...
Bartosz Starczewski
24.08.2009
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski