Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało kolejne środki (20 mln zł) dla mieszkańców województwa podkarpackiego.

Są to zasiłki na remont lub odbudowę zniszczonych przez tegoroczną powódź domów. Łącznie na wypłatę takich zasiłków celowych do: 6 tys. zł, 20 tys. zł, 100 tys. zł oraz do 300 tys. zł, MSWiA uruchomiło już 720 mln, a ogółem na likwidację skutków powodzi – 2 mld zł. Według szacunków ministerstwa tegoroczna powódź spowodowała straty sięgające 12 mld zł.


Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 19 listopada 2010 r.