Z pracownikiem można zawrzeć dwie odrębne umowy o pracę

Samorząd terytorialny

Pracodawca i pracownik mogą zawrzeć dodatkową umowę o pracę, pod warunkiem, że jej przedmiotem będzie praca innego rodzaju, niż dotychczas wykonywana.Umowa ta nie może naruszać przepisów o czasie...

12.09.2017

Jak rozliczyć inwestycję w obcym środku trwałym?

Pytanie pochodzi z Vademecum Głównego KsięgowegoSpółka B będąca wynajmującym grunt od spółki A będzie na wynajmowanym gruncie budować studnię dla celów przeciwpożarowych. Obie spółki są podmiotami...

11.09.2017

Gmina może odliczyć VAT naliczony przy budowie oczyszczalni

Samorząd terytorialny

Inwestycję trzeba uznać za finansowaną ze środków własnych, skoro dofinansowanie ma charakter pożyczki. Realizacja inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków niewątpliwie należy do zadań...

11.09.2017

Dyrektor szkoły musi złożyć oświadczenie majątkowe

Samorząd terytorialny

Dyrektor szkoły jako kierownik jednostki organizacyjnej gminy (powiatu) zobowiązany jest do złożenia oświadczenia majątkowego. Pierwsze oświadczenie majątkowe dyrektor szkoły składa w terminie 30 dni...

08.09.2017

Kiedy powstaje zakład?

Spółka niemiecka zamierza zatrudnić polskiego inżyniera. Osoba ta będzie pracować u siebie w domu w Polsce. Będzie wykonywać prace projektowe przy użyciu komputera.

08.09.2017

Nienormowany czas pracy pracownika służby bhp?

BHP

Pracownik służby bhp nie podlega przepisom dotyczącym nienormowanego czasu pracy, gdyż nie należy do osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy ani też do osób kierujących pracownikami.

08.09.2017