Nie każda firma może zatrudniać w niedzielę

Praca w niedziele jest generalnie niedozwolona. Niedziele są bowiem dniami ustawowo wolnymi od pracy. Jedynie w wyjątkowych, enumeratywnie wymienionych w przepisach okolicznościach pracodawca może...

20.04.2016

Pracodawcą pracowników samorządowych jest urząd

Samorząd terytorialny

Pracownicy samorządowi są pracownikami urzędu i to ten właśnie urząd jest wobec nich pracodawcą. W omawianym zagadnieniu pracodawcą nie jest starosta, lecz starostwo powiatowe.

19.04.2016

Wydanie vouchera nie wymaga naliczenia VAT

Voucher nie jest ani towarem, ani usługą jest to jedynie dokument potwierdzający prawo do uzyskania danego świadczenia. Tym samym jego wydanie nie wiąże się z koniecznością naliczenia VAT - wyjaśnia...

19.04.2016