Pytanie

Podatnik na podstawie art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik złożył oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem liniowym 21 stycznia 2014 r. Urząd skarbowy dopiero przy rozliczeniu rocznym za 2015 r., a więc w maju 2016 r., zwrócił się o korektę rozliczenia rocznego wg zasad ogólnych mimo, iż przyjmował co miesiąc zaliczki na podatek dochodowy wg stawki liniowej.

Czy organ podatkowy nie miał wcześniej obowiązku poinformować podatnika, iż nie uznał oświadczenia za złożonego skutecznie?

Odpowiedź

Nie ma niestety przepisu nakładającego na organy podatkowe obowiązku informowania podatników, że złożone przez nich oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie podatku liniowego były bezskuteczne. W konsekwencji w przedstawionej sytuacji organ podatkowy mógł dobrowolnie poinformować o tym podatnika, lecz nie miał takiego obowiązku.

Uzasadnienie

Wybór opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczego w formie podatku liniowego jest możliwy na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warunkiem tego wyboru jest złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Termin złożenia tego oświadczenia upływa, co do zasady, 20 stycznia roku podatkowego, a więc w 2014 r. termin ten upłynął 20 stycznia 2014 r. (był to poniedziałek, a więc termin nie uległ wydłużeniu). W tej sytuacji wybór dokonany przez podatnika 21 stycznia 2014 r. był bezskuteczny.

Nie ma przy tym niestety przepisu nakładającego na organy podatkowe obowiązek informowania podatników, że złożone przez nich oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie podatku liniowego były bezskuteczne. W konsekwencji w przedstawionej sytuacji organ podatkowy mógł dobrowolnie poinformować o tym podatnika, lecz nie miał takiego obowiązku.