Zamawiający może udostępnić kosztorys ofertowy wykonawcom

Zamówienia publiczne

W przetargu zamawiający żądał złożenia kosztorysu ofertowego. Po otwarciu ofert, wykonawca poprosił zamawiającego o skan kosztorysów pozostałych oferentów. Czy zamawiający może przesłać skany...

27.04.2016

Gmina może przekazać OSP sprzęt w drodze darowizny

Samorząd terytorialny

Koszty wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej OSP ponosi gmina. Przepisy obowiązującego prawa nie określają tytułu prawnego OSP w zakresie wykorzystywanego sprzętu i wyposażenia. W...

26.04.2016