Opłata za wycinkę drzew

Samorząd terytorialny

Jak w praktyce wygląda wniesienie opłaty za wycinkę drzew, jeżeli opłaty te musi ponieść gmina?

24.06.2010

Utworzenie oddziału integracyjnego w przedszkolu

Samorząd terytorialny

Czy w celu utworzenia oddziału integracyjnego w przedszkolu rada miejska podejmuje uchwałę co do zmian w statucie tego przedszkola, czy uchwałę w sprawie prowadzenia oddziałw integracyjnych?

24.06.2010