Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

Samorząd terytorialny

Czy starostwo może zażądać przedłożenia zaświadczenia, że działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, gdy nieruchomość nie jest położona w obszarze obowiązywania m.p.z.p.?

02.07.2010