Powierzenie społce prowadzenia księgowości j.s.t.

Samorząd terytorialny

Czy jednostka samorządu terytorialnego może powierzyć spłce prowadzenie księgowości analitycznej dochodw j.s.t., uzyskiwanych w związku z realizacją powierzonego zadania w systemie operacyjnym tej...

11.08.2010