Deklarację VAT-7 wysyłamy mimo wysłania JPK

Obowiązek składania deklaracji VAT-7 i przekazywania w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego danych wynikających z ewidencji VAT są to dwa niezależnie od siebie obowiązki, mające źródło w odrębnych...

09.03.2017