Zadaniem gminy nie jest szkolenie ławników

Samorząd terytorialny

Kompetencje rad gminnych w zakresie ławników określa ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Nie ograniczają się one wyłącznie do wybierania ławników. Zadaniem gminy zleconym nie jest szkolenie...

17.02.2017

Wylicz tygodniową normę przepracowanych godzin

Przy dniach "wystających" poza pełne tygodnie liczy się tylko pierwsze pięć dni bez soboty i niedzieli, co wiąże się z przeciętnie 5-dniową normą czasu pracy. Pełne tygodnie liczy się od pierwszego...

16.02.2017

KIO jest związana zarzutami wskazanymi w odwołaniu

Zamówienia publiczne

Wykonawca składa do KIO odwołanie od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Czy Krajowa Izba Odwoławcza jest związana zarzutami wskazanymi w odwołaniu, czy może orzekać na podstawie innych,...

15.02.2017