Przejście jest elementem drogi ewakuacyjnej

Budownictwo

Przejście to odległość w pomieszczeniu od najdalszego miejsca, gdzie może przebywać człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną, mierzona wzdłuż osi przejścia. Jeśli jest jedno pomieszczenie i ma jedno...

13.02.2017

Korekta deklaracji INTRASTAT

W przypadku, gdy przyjęte przez organ celny zgłoszenie INTRASTAT zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane, osoba zobowiązana dokonuje korekty zgłoszenia - wyjaśnia Krzysztof Kamiński, ekspert...

10.02.2017