Elżbieta Nowak

Artykuły autora

Związki branżowe obawiają się nowych przepisów o karach za naruszanie konkurencji

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Przygotowywana nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakłada możliwość nałożenia na związek przedsiębiorców, który dopuścił się naruszenia przepisów antymonopolowych wysokich kar pieniężnych, a w razie niewypłacalności związku kara przejdzie na przedsiębiorców. To może skutkować poważnymi konsekwencjami dla związków branżowych i ich dalszej działalności

17.05.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski