Grzegorz Dziwota

Absolwent Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Geografia o specjalności Gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne, Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej na Podyplomowych studiach Urbanistyki i gospodarki przestrzennej oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na Podyplomowych studiach menedżerskich Zarządzanie projektami w administracji publicznej (samorządowej).
Od 2005 roku pracownik samorządowy.

Artykuły autora