Lucyna Osuch - Chacińska

Artykuły autora

Zakaz budowy stawu w miejscu gdzie nie ma wody?

Samorząd terytorialny

Czy można odmówić wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu, gdy z operatu wodnoprawnego i map w nim umieszczonych wynika, że w miejscu, w którym jest planowany, nie będzie wody?

04.11.2011
1    24  25  26  27  28  29  30  31  32    32