Tomasz Sienkiewicz

doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Artykuły autora

Opłata adiacencka – kiedy i na jakiej podstawie?

Samorząd terytorialny

Artykuł przedstawia warunki i zasady wprowadzenia opłaty adiacenckiej przez gminy. Na podstawie analizy aktów prawnych oraz orzecznictwa zaprezentowano procedury obowiązujące przy wprowadzaniu opłaty...

26.11.2015