Polisy OC droższe przez nowe zasady likwidacji szkód komunikacyjnych

Transport Ubezpieczenia

Ubezpieczyciele nie są zadowoleni z wprowadzonych właśnie przez KNF rekomendacji dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych i ostrzegają, że ich konsekwencją będzie wzrost cen polis. Z kolei rzecznik finansowy cieszy się, że rekomendacje poprawią sytuację konsumentów.

27.07.2022

Za walizkę pozostawioną bez opieki nie będzie odszkodowania

Prawo cywilne Rynek i konsument

Ubezpieczenie bagażu to polisa, która pomoże tylko wtedy, gdy sami dobrze pilnujemy swojego dobytku. Nie każdy cenny przedmiot znajdzie się pod ochroną zakładu ubezpieczeń. Za utratę biżuterii asekuratorzy przeważnie nie wypłacają odszkodowania. Ale wiele zależy od ustalonej w polisie sumy ubezpieczenia.

25.07.2022

Wspólnoty wykluczone z dodatku węglowego, ale mieszkańcy dostaną po 3 tysiące złotych

Domowe finanse

O ile wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe miały prawo do zakupu tony węgla w ustawowej cenie 966,60 zł, to do dodatku węglowego prawa nie mają. Okazuje się jednak, że przepisy ustawy są tak skonstruowane, że mieszkańcy bloków ogrzewanych piecem węglowym, zgłoszonym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków mogą starać się o 3 tysiące złotych.

23.07.2022

Zgoda Polski na akces Szwecji i Finlandii do NATO z podpisem prezydenta

Aby nowe kraje mogły przystąpić do liczącego obecnie 30 członków NATO, każde państwo członkowskie Sojuszu musi wyrazić na to zgodę. W piątek podpisał ustawy upoważniające go do ratyfikacji akcesji Szwecji i Finlandii do Traktatu Północnoatlantyckiego. Zrobił to w Porcie Wojennym w Gdyni.

22.07.2022

Rzecznik sprawdzi, czy banki stosują wakacje kredytowe

Rynek i konsument Domowe finanse Finanse

Będę monitorował działania banków w zakresie sposobu realizacji przez klientów przyznanych im uprawnień. Podpisana przez Prezydenta ustawa ma istotne znaczenie społeczne. Klienci powinni mieć możliwość łatwego skorzystania z wakacji kredytowych na zasadach przewidzianych w tym akcie prawnym - zadeklarował Rzecznik Finansowy.

22.07.2022

Nowe zbrodnie i niespójne regulacje w nowelizacji kodeksu karnego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Uchwalona przez Sejm 7 lipca ustawa wprowadza wiele rażących niespójności w strukturze sankcji karnych. I tak choćby zrównuje pod względem kary pozbawienia wolności rozbój z użyciem broni palnej z nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji działalności gospodarczej. Pijanemu kierowcy będzie się konfiskować auto, niezależnie czy spowodował wypadek fiatem 125p czy nowym mercedesem.

22.07.2022

Ustawa podpisana - zmienią się limity i definicja stref w ochronie powietrza

Środowisko

Określenie maksymalnych limitów wydatków na kolejne 10 lat obowiązywania przepisów, które implementują wymagania dotyczące unijnych dyrektyw związanych m.in. z jakością powietrza i ograniczeniem emisji lotnych związków organicznych - to cel proponowanych przez rząd zmian w prawie, które podpisał prezydent. Zmienić ma się także definicja stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza.

21.07.2022

UE konsultuje program Zrównoważone systemy żywnościowe

Prawo gospodarcze Prawo unijne

Jeszcze tylko do czwartki 21 lipca trwają konsultacje publiczne prowadzone przez Komisję Europejską, związane z inicjatywą Zrównoważonych Systemów Żywnościowych w UE (Sustainable Food Systems – SFS). Celem inicjatywy jest określenie ogólnych zasad i wymogów wprowadzania żywności na rynek Unii Europejskiej zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju.

20.07.2022

Ukryty zakaz zgromadzeń w nowelizowanym kodeksie karnym

Prawo karne

Jeśli uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu karnego wejdzie w życie, ruchy społeczne takie jak np. feminizm, mogą być uznane za ideologie nawołujące do użycia przemocy, czyli strajków i demonstracji w celu wpływania na życie polityczne. Według prawników tak traktowane mogą być protesty przeciwko restrykcyjnym przepisom zakazującym aborcji lub społeczne informowanie o możliwości dokonania jej za granicą.

20.07.2022

Rządowy program ma wspierać organizacje poradnicze

Prawnicy Administracja publiczna

Rząd zapowiada pomoc dla organizacji, które zajmują się udzielaniem porad osobom niesamodzielnym, doświadczającym trudności życiowych czy zagrożonym wykluczeniem społecznym. Wsparcie udzielane będzie organizacjom obywatelskim, które działają w systemie poradnictwa. Na realizację programu rząd przeznaczy w 2022 r. 11,5 mln zł, a w kolejnych latach 15 mln zł rocznie.

19.07.2022

Prawo znów produkowane na masową skalę - głównie środowiskowe i podatkowe

Środowisko Polski Ład

W ostatnich miesiącach gwałtownie wzrosło tempo tworzenia polskiego prawa. W pierwszym półroczu 2022 r. ukazało się aż 14,5 tys. stron aktów prawnych, czyli o 75 proc. więcej niż przed rokiem - wynika z raportu firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Z tej objętości aż połowa to przepisy o ochronie środowiska, ale najbardziej odczuwalne były regulacje "Polskiego Ładu".

19.07.2022

UOKiK: Zarzuty wobec banków za odmowy zwrotu nieautoryzowanych transakcji

Rynek i konsument Finanse

Bank musi zwrócić konsumentowi pieniądze, chyba że podejrzewa oszustwo z jego strony i zawiadomił o tym organy ścigania - przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. A prezes tego urzędu postawił pięciu bankom zarzuty dotyczące bezprawnej odmowy zwrotu kwoty nieautoryzowanych transakcji i wprowadzania konsumentów w błąd w odpowiedziach na reklamacje.

18.07.2022

Inspekcja Handlowa tropi naruszanie praw konsumentów w gastronomii

Rynek i konsument

Brak ceny, nieokreślona ilość napojów i potraw, zaniżanie wagi posiłków, brak informacji o szkodliwości spożywania alkoholu i zakazie palenia – to najczęstsze nieprawidłowości wykrywane przez Inspekcję Handlową. Sprawdzono przed wakacjami 53 lokale gastronomiczne, m.in. w Świnoujściu, Giżycku, Sopocie, Krakowie i we Wrocławiu, i okazało się, że ponad 60 proc. z nich nie przestrzega przepisów.

15.07.2022

Czyste Powietrze Plus - od piątku można składać wnioski o dotacje na wymianę pieców

Środowisko Domowe finanse

Rusza program „Czyste Powietrze plus” - właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się o dotację na wymianę starego pieca., tzw. kopciucha, oraz ocieplenie domu, otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie można dostać „z wyprzedzeniem” do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji. Wnioski o te dotacje można składać od piątku.

15.07.2022

SN: Rzecznik Finansowy pyta, czy kredyt bankowy jest umową wzajemną

Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie siedmiorga sędziów rozstrzygnie pytanie postawione przez Rzecznika Finansowego: Czy umowa o kredyt bankowy, jako umowa nazwana, uregulowana poza kodeksem cywilnym w ustawie - prawo bankowe, jest umową wzajemną czy też umową dwustronnie zobowiązującą, ale nie wzajemną?

15.07.2022

UOKiK zarzuca firmie łączenie szkoleń z promowaniem usług brokerskich

Rynek i konsument Ochrona konkurencji

Brak istotnych informacji o ryzyku inwestycyjnym i nieoznaczanie treści reklamowych w materiałach szkoleniowych – to zarzuty postawione przez prezesa UOKiK spółce 3P Consulting Group. W efekcie konsumenci mogli podjąć niekorzystne dla siebie decyzje finansowe. Jeśli zarzuty się potwierdzą, spółce grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu, a jej prezesowi – do 2 mln zł.

13.07.2022

Kaczyński w Grójcu: Immunitety trzeba znieść

Osobiście uważam, iż immunitet sędziowski i parlamentarny trzeba znieść - powiedział Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas spotkania z wyborcami w Grójcu na Mazowszu. Dodał, że pewne zabezpieczenia są potrzebne, ale one muszą być nieporównanie lżejsze niż immunitet.

12.07.2022

Parlament w Kijowie za przywilejami dla Polaków wyjeżdżających na Ukrainę

Prawnicy Pomoc społeczna Doradca podatkowy Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Ukraina

Polacy podejmujący pracę czy naukę na Ukrainie nie będą musieli przechodzić przez skomplikowane procedury. Zyskają też prawo do bezpłatnej nauki i świadczeń socjalnych. Takie przywileje gwarantuje naszym obywatelom specjalna ustawa, uchwalona 28 lipca przez Radę Najwyższą Ukrainy.

12.07.2022

UOKiK sprawdza, czy domy aukcyjne nie naruszają praw konsumentów

Rynek i konsument

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy domy aukcyjne w Polsce naruszały zbiorowe prawa konsumentów albo stosowały w umowach niedozwolone klauzule. Wszczęte postępowania wyjaśniające obejmują pięć największych domów aukcyjnych w kraju, a ich przedmiotem są m.in. wzorce umów, zasady rozpatrywania reklamacji, stosowania reklam.

12.07.2022

Długi gapowiczów coraz większe

Prawo cywilne Transport

Długi za jazdę komunikacją publiczną bez biletu wynoszą obecnie 513,8 mln zł i w ciągu 5 lat wzrosły o 47 proc. - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Największą grupę dłużników komunikacyjnych stanowią osoby w wieku od 26 do 35 lat (112 275). Najwięcej osób, które podejmują ryzyko jazdy bez biletu, jest w województwach: śląskim (87 283), mazowieckim (65 533) i łódzkim (62 211).

11.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski