Opieka naprzemienna - będzie definicja, sąd określi terminy

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach - taką zmianę w przepisach o pieczy naprzemiennej przygotowuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Według resortu takie rozwiązanie stanie się wyraźniejszą podstawą materialnoprawną orzekania pieczy naprzemiennej nad dzieckiem i przyczyni się do jej upowszechniania.

09.08.2022

Spółka i prezes ukarani za pożyczki udające obligacje

Rynek i konsument Finanse

Brak informacji o ryzyku i sugerowanie, że spółka oferuje obligacje, podczas gdy w rzeczywistości namawiała konsumentów do udzielania jej pożyczek. Za to Prezes UOKiK nałożył łącznie ponad 170 tys. zł kar za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów na firmę Obligacje Społeczne i na osobę zarządzającą. A strona z ofertą przedsiębiorstwa została zablokowana.

08.08.2022

Prezes PiS zapowiada zmianę polityki wobec Unii Europejskiej

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Jeżeli wygramy najbliższe wybory, stosunki z Unią Europejską będziemy musieli ułożyć po nowemu - zapowiada prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. - Wykazaliśmy maksimum dobrej woli, poszliśmy na duże kompromisy, ale dziś widać o co chodzi. Ustępstwa nic nie dały, choć poszliśmy daleko - dodał. A inny polityk PiS zapowiedział stosowanie zasady "ząb za ząb".

08.08.2022

Dom z widokiem na przyszłość – zabudowania powstaną bliżej cmentarza

Samorząd terytorialny Środowisko

Mieszkanie z perspektywami, oknem wychodzącym na zieleń zamiast na mur sąsiedniego bloku i mizerną huśtawką za kratą na elektryczny zamek? Zakup mieszkania przy cmentarzu w dobie szalejącej patodeweloperki nie wydaje się aż tak złą opcją. Z pomocą potencjalnym chętnym chce przyjść ustawodawca, który właśnie przygotowuje nową ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

08.08.2022

UE: Rozporządzenie o redukcji zużycia gazu, na razie dobrowolnej

Rynek i konsument Prawo unijne

Rada Unii Europejskiej przyjęła w piątek rozporządzenie o dobrowolnym zmniejszeniu podczas tej zimy zapotrzebowania na gaz ziemny o 15 proc. Przewiduje ono jednak możliwość uruchomienia przez Radę "stanu ostrzeżenia" dotyczącego bezpieczeństwa dostaw, a wtedy zmniejszenie zapotrzebowania na gaz stałoby się obowiązkowe. Polska opowiedziała się przeciwko temu rozporządzeniu.

05.08.2022

UOKiK obserwuje wakacje kredytowe i upomina banki

Rynek i konsument Finanse

W ciągu pierwszego tygodnia obowiązywania przepisów o wakacjach kredytowych wpłynęło ok. 550 skarg konsumenckich - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I dodał, że w wyniku działań Urzędu wiele banków zmieniło niekorzystne dla konsumentów praktyki, np. umożliwia złożenie wniosków o zawieszenie rat na dowolny, ustawowy okres.

05.08.2022

Gospodarstwa opiekuńcze mają być nową formą wsparcia dla wykluczonych

Pomoc społeczna Administracja publiczna

Wdrożenie na polski grunt modelu usługi opiekuńczej realizowanej w wiejskim gospodarstwie domowym – gospodarstwie opiekuńczym - to cel prac projektowych mających na celu deinstytucjonalizację opieki nad osobami starszymi i/lub potrzebującymi wsparcia. Nad kształtem prawnym tego modelu opieki pracuje zespół międzyresortowy, m.in. ministerstw rolnictwa, rodziny i rozwoju regionalnego.

04.08.2022

RPO: Pluralizm mediów w Polsce wymaga lepszej ochrony

Rynek i konsument Ochrona konkurencji

Konieczna jest zmiana prawa dotycząca koncentracji na rynku mediów. Pluralizm środków społecznego przekazu, jako wartość istotna dla demokracji, jest bowiem obecnie chroniona w sposób niewystarczający - stwierdza Rzecznik Praw Obywatelskich. I zwraca uwagę, że obecnie żaden organ władzy publicznej, w tym UOKiK, nie ma kompetencji, aby dokonać oceny koncentracji na rynku prasowym z punktu widzenia pluralizmu przekazu.

03.08.2022

Unijne prawo wymaga już zachowania tożsamości dzieci w pieczy zastępczej

Pomoc społeczna Prawo rodzinne Prawo unijne

Od 1 sierpnia br. obowiązują przepisy unijne o zachowaniu tożsamości dzieci, które w postępowaniach o ustanowienie pieczy zastępczej wymagają zachowywania prawa dziecka do tożsamości kulturowej, religijnej i językowej. - To duży sukces naszego resortu - podkreślano w środę w Ministerstwie Sprawiedliwości, które sobie przypisuje tę inicjatywę.

03.08.2022

UOKiK: Wysokie ceny paliw to wina Rosji, nie dostawców

Rynek i konsument Transport

Inwazja Rosji na Ukrainę i sankcje nałożone na agresora przez państwa europejskie wpłynęły na notowania surowców i spowodowały perturbacje na rynku - stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I dodał, że wzrost cen paliw w Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, ma fundamenty rynkowe – brak jest podstaw do stwierdzenia, iż może on wynikać z niedozwolonych praktyk przedsiębiorców.

03.08.2022

Chować zmarłych każdy może, a rejestr tego nie naprawi

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Przedsiębiorcą pogrzebowym może być teraz każdy – nie trzeba mieć żadnej wiedzy specjalistycznej, wystarczy założenie działalności gospodarczej, korzystali z tego m.in. sklepikarze, chcąc ominąć zakaz handlu w niedziele. Ustawodawca chce tę swobodę ukrócić – ale wygląda na to, że mało skutecznie, wpis i opłata wystarczy, by założyć działalność, a prawa do jej prowadzenia nie pozbawi nawet skazanie za zbezczeszczenie zwłok.

03.08.2022

Raport komisji: Dużo przypadków pedofilii w rodzinach i w Kościele

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W większości spraw, które trafiły do Państwowej Komisji ds. Pedofilii, wskazanym sprawcą była osoba niespokrewniona z ofiarą, ale aż w 38 proc. przypadków był to członek rodziny. Jeśli natomiast chodzi o grupy zawodowe, to największą wśród nich byli duchowni - wynika z ogłoszonego we wtorek drugiego raportu Komisji. Pierwszy taki raport opublikowano w lipcu ubiegłego roku.

02.08.2022

UOKiK: Wiele aplikacji do płatnego parkowania z korzyścią dla konsumentów

Samorząd terytorialny Rynek i konsument Transport

Pożądane jest dopuszczanie jak największej liczby dostawców aplikacji mobilnych do prowadzenia działalności w strefach płatnego parkowania. Daje to swobodę wyboru i zapewnia alternatywę np. w przypadku awarii u jednego z podmiotów świadczących płatności mobilne. Zwiększa też presję konkurencyjną między dostawcami aplikacji mobilnych - stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

02.08.2022

Kontrowersyjne uprawnienia dla myśliwych

Środowisko

Dopuszczenie używania noktowizyjnych i termowizyjnych celowniczych urządzeń optycznych w trakcie polowań nocnych do polowań na lisy oraz możliwość używania broni krótkiej przez myśliwych - to zmiany planowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Konsultacje rozporządzenia odbyły się ekspresowo i zaproszono do nich tylko siedem organizacji.

31.07.2022

Powstańcza "Kotwica" nie dla każdego i nie wszędzie

Zaplanowane na 1 sierpnia obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego będą kolejną okazją do eksponowania symboli związanych z tym wydarzeniem - w tym Znaku Polski Walczącej. Z tym ostatnim trzeba jednak uważać, bo jest to symbol chroniony ustawą, a jego znieważenie to wykroczenie zagrożone grzywną.

31.07.2022

Biuro nie może dowolnie podnieść ceny wycieczki

Rynek i konsument

Inflacja uderza po kieszeni i dotyka także branże turystyczną. Może się więc zdarzyć, że cena wykupionej już imprezy ulegnie zmianie. Z tym, że biuro musi zastrzec taką możliwość w umowie, wytłumaczyć podwyżkę konkretnymi zdarzeniami, np. wzrostem cen paliwa, poinformować o niej z wyprzedzeniem. Gdy zaś wzrost przekracza 8 proc., można odstąpić od umowy.

30.07.2022

TSUE rozstrzygnął, kto wnosi opłatę licencyjną za przechowywanie danych w chmurze

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie RODO

W Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadł wyrok istotny z punktu widzenia właścicieli serwerów, w których przechowywane są dane (tzw. chmury obliczeniowe) oraz ich prywatnych użytkowników. Wyrok ma szczególne znaczenie dla tych ostatnich, ponieważ to na nich został przeniesiony ciężar zapewnienia godziwej rekompensaty poprzez wniesienie odpowiedniej opłaty licencyjnej - pisze Agata Witkowska, radca prawny.

29.07.2022

Weź wakacje kredytowe, spłać kapitał i zapłać mniejsze odsetki

Prawo cywilne Rynek i konsument Finanse

Już dziś złotówkowicze mogą złożyć wniosek o wakacje kredytowe. Komisja Nadzoru Finansowego zachęca, aby tak zaoszczędzone środki, wykorzystać do zredukowania swojego zadłużenia, czyli nadpłacenia kredytu. To się najbardziej opłaca tym, których umowa trwa dłużej niż 3 lata. W ich przypadku bank nie może pobrać rekompensaty za wcześniejszą spłatę.

29.07.2022

Zaproszenia dla cudzoziemców będą rejestrowane w procedurze uproszczonej

Administracja publiczna

Wpis zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń będzie dokonywany w uproszczonej procedurze administracyjnej. Wyłączy to możliwość żądania nowych dowodów w tych sprawach przez prowadzące je urzędy wojewódzkie. Nowe przepisy mogą w praktyce przyspieszyć załatwianie tych spraw.

28.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski