UOKiK: Wysokie ceny paliw to wina Rosji, nie dostawców

Rynek i konsument Transport

Inwazja Rosji na Ukrainę i sankcje nałożone na agresora przez państwa europejskie wpłynęły na notowania surowców i spowodowały perturbacje na rynku - stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I dodał, że wzrost cen paliw w Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, ma fundamenty rynkowe – brak jest podstaw do stwierdzenia, iż może on wynikać z niedozwolonych praktyk przedsiębiorców.

03.08.2022

Chować zmarłych każdy może, a rejestr tego nie naprawi

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Przedsiębiorcą pogrzebowym może być teraz każdy – nie trzeba mieć żadnej wiedzy specjalistycznej, wystarczy założenie działalności gospodarczej, korzystali z tego m.in. sklepikarze, chcąc ominąć zakaz handlu w niedziele. Ustawodawca chce tę swobodę ukrócić – ale wygląda na to, że mało skutecznie, wpis i opłata wystarczy, by założyć działalność, a prawa do jej prowadzenia nie pozbawi nawet skazanie za zbezczeszczenie zwłok.

03.08.2022

Raport komisji: Dużo przypadków pedofilii w rodzinach i w Kościele

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W większości spraw, które trafiły do Państwowej Komisji ds. Pedofilii, wskazanym sprawcą była osoba niespokrewniona z ofiarą, ale aż w 38 proc. przypadków był to członek rodziny. Jeśli natomiast chodzi o grupy zawodowe, to największą wśród nich byli duchowni - wynika z ogłoszonego we wtorek drugiego raportu Komisji. Pierwszy taki raport opublikowano w lipcu ubiegłego roku.

02.08.2022

UOKiK: Wiele aplikacji do płatnego parkowania z korzyścią dla konsumentów

Samorząd terytorialny Rynek i konsument Transport

Pożądane jest dopuszczanie jak największej liczby dostawców aplikacji mobilnych do prowadzenia działalności w strefach płatnego parkowania. Daje to swobodę wyboru i zapewnia alternatywę np. w przypadku awarii u jednego z podmiotów świadczących płatności mobilne. Zwiększa też presję konkurencyjną między dostawcami aplikacji mobilnych - stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

02.08.2022

Kontrowersyjne uprawnienia dla myśliwych

Środowisko

Dopuszczenie używania noktowizyjnych i termowizyjnych celowniczych urządzeń optycznych w trakcie polowań nocnych do polowań na lisy oraz możliwość używania broni krótkiej przez myśliwych - to zmiany planowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Konsultacje rozporządzenia odbyły się ekspresowo i zaproszono do nich tylko siedem organizacji.

31.07.2022

Powstańcza "Kotwica" nie dla każdego i nie wszędzie

Zaplanowane na 1 sierpnia obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego będą kolejną okazją do eksponowania symboli związanych z tym wydarzeniem - w tym Znaku Polski Walczącej. Z tym ostatnim trzeba jednak uważać, bo jest to symbol chroniony ustawą, a jego znieważenie to wykroczenie zagrożone grzywną.

31.07.2022

Biuro nie może dowolnie podnieść ceny wycieczki

Rynek i konsument

Inflacja uderza po kieszeni i dotyka także branże turystyczną. Może się więc zdarzyć, że cena wykupionej już imprezy ulegnie zmianie. Z tym, że biuro musi zastrzec taką możliwość w umowie, wytłumaczyć podwyżkę konkretnymi zdarzeniami, np. wzrostem cen paliwa, poinformować o niej z wyprzedzeniem. Gdy zaś wzrost przekracza 8 proc., można odstąpić od umowy.

30.07.2022

TSUE rozstrzygnął, kto wnosi opłatę licencyjną za przechowywanie danych w chmurze

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie RODO

W Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadł wyrok istotny z punktu widzenia właścicieli serwerów, w których przechowywane są dane (tzw. chmury obliczeniowe) oraz ich prywatnych użytkowników. Wyrok ma szczególne znaczenie dla tych ostatnich, ponieważ to na nich został przeniesiony ciężar zapewnienia godziwej rekompensaty poprzez wniesienie odpowiedniej opłaty licencyjnej - pisze Agata Witkowska, radca prawny.

29.07.2022

Weź wakacje kredytowe, spłać kapitał i zapłać mniejsze odsetki

Prawo cywilne Rynek i konsument Finanse

Już dziś złotówkowicze mogą złożyć wniosek o wakacje kredytowe. Komisja Nadzoru Finansowego zachęca, aby tak zaoszczędzone środki, wykorzystać do zredukowania swojego zadłużenia, czyli nadpłacenia kredytu. To się najbardziej opłaca tym, których umowa trwa dłużej niż 3 lata. W ich przypadku bank nie może pobrać rekompensaty za wcześniejszą spłatę.

29.07.2022

Zaproszenia dla cudzoziemców będą rejestrowane w procedurze uproszczonej

Administracja publiczna

Wpis zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń będzie dokonywany w uproszczonej procedurze administracyjnej. Wyłączy to możliwość żądania nowych dowodów w tych sprawach przez prowadzące je urzędy wojewódzkie. Nowe przepisy mogą w praktyce przyspieszyć załatwianie tych spraw.

28.07.2022

Polisy OC droższe przez nowe zasady likwidacji szkód komunikacyjnych

Transport Ubezpieczenia

Ubezpieczyciele nie są zadowoleni z wprowadzonych właśnie przez KNF rekomendacji dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych i ostrzegają, że ich konsekwencją będzie wzrost cen polis. Z kolei rzecznik finansowy cieszy się, że rekomendacje poprawią sytuację konsumentów.

27.07.2022

Za walizkę pozostawioną bez opieki nie będzie odszkodowania

Prawo cywilne Rynek i konsument

Ubezpieczenie bagażu to polisa, która pomoże tylko wtedy, gdy sami dobrze pilnujemy swojego dobytku. Nie każdy cenny przedmiot znajdzie się pod ochroną zakładu ubezpieczeń. Za utratę biżuterii asekuratorzy przeważnie nie wypłacają odszkodowania. Ale wiele zależy od ustalonej w polisie sumy ubezpieczenia.

25.07.2022

Wspólnoty wykluczone z dodatku węglowego, ale mieszkańcy dostaną po 3 tysiące złotych

Domowe finanse

O ile wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe miały prawo do zakupu tony węgla w ustawowej cenie 966,60 zł, to do dodatku węglowego prawa nie mają. Okazuje się jednak, że przepisy ustawy są tak skonstruowane, że mieszkańcy bloków ogrzewanych piecem węglowym, zgłoszonym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków mogą starać się o 3 tysiące złotych.

23.07.2022

Zgoda Polski na akces Szwecji i Finlandii do NATO z podpisem prezydenta

Aby nowe kraje mogły przystąpić do liczącego obecnie 30 członków NATO, każde państwo członkowskie Sojuszu musi wyrazić na to zgodę. W piątek podpisał ustawy upoważniające go do ratyfikacji akcesji Szwecji i Finlandii do Traktatu Północnoatlantyckiego. Zrobił to w Porcie Wojennym w Gdyni.

22.07.2022

Rzecznik sprawdzi, czy banki stosują wakacje kredytowe

Rynek i konsument Domowe finanse Finanse

Będę monitorował działania banków w zakresie sposobu realizacji przez klientów przyznanych im uprawnień. Podpisana przez Prezydenta ustawa ma istotne znaczenie społeczne. Klienci powinni mieć możliwość łatwego skorzystania z wakacji kredytowych na zasadach przewidzianych w tym akcie prawnym - zadeklarował Rzecznik Finansowy.

22.07.2022

Nowe zbrodnie i niespójne regulacje w nowelizacji kodeksu karnego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Uchwalona przez Sejm 7 lipca ustawa wprowadza wiele rażących niespójności w strukturze sankcji karnych. I tak choćby zrównuje pod względem kary pozbawienia wolności rozbój z użyciem broni palnej z nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji działalności gospodarczej. Pijanemu kierowcy będzie się konfiskować auto, niezależnie czy spowodował wypadek fiatem 125p czy nowym mercedesem.

22.07.2022

Ustawa podpisana - zmienią się limity i definicja stref w ochronie powietrza

Środowisko

Określenie maksymalnych limitów wydatków na kolejne 10 lat obowiązywania przepisów, które implementują wymagania dotyczące unijnych dyrektyw związanych m.in. z jakością powietrza i ograniczeniem emisji lotnych związków organicznych - to cel proponowanych przez rząd zmian w prawie, które podpisał prezydent. Zmienić ma się także definicja stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza.

21.07.2022

UE konsultuje program Zrównoważone systemy żywnościowe

Prawo gospodarcze Prawo unijne

Jeszcze tylko do czwartki 21 lipca trwają konsultacje publiczne prowadzone przez Komisję Europejską, związane z inicjatywą Zrównoważonych Systemów Żywnościowych w UE (Sustainable Food Systems – SFS). Celem inicjatywy jest określenie ogólnych zasad i wymogów wprowadzania żywności na rynek Unii Europejskiej zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju.

20.07.2022

Ukryty zakaz zgromadzeń w nowelizowanym kodeksie karnym

Prawo karne

Jeśli uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu karnego wejdzie w życie, ruchy społeczne takie jak np. feminizm, mogą być uznane za ideologie nawołujące do użycia przemocy, czyli strajków i demonstracji w celu wpływania na życie polityczne. Według prawników tak traktowane mogą być protesty przeciwko restrykcyjnym przepisom zakazującym aborcji lub społeczne informowanie o możliwości dokonania jej za granicą.

20.07.2022