UOKiK zwraca uwagę, że podmiotom posiadającym istotny udział w rynku i znaczną przewagę nad swoimi konkurentami, kontrahentami i konsumentami wolno mniej niż mniejszym firmom. Zabronione jest np. np. przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji, stosowanie niejednolitych warunków umów czy cen nadmiernie wygórowanych.

Sprawdzą, jak operator ustala ceny

W związku z sygnałem dotyczącym podwyżek opłat na autostradzie A4 prezes UOKiK Tomasz Chróstny zdecydował w środę o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. - Zwrócimy się o wyjaśnienia do zarządcy autostrady, przede wszystkim aby zweryfikować czy nie mamy do czynienia z cenami nadmiernie wygórowanymi. W pierwszej kolejności chcemy zatem dowiedzieć się m.in. jakie są przyczyny dokonywanej podwyżki, jak przedsiębiorca posiadający pozycję dominującą w zakresie zarządzania odcinkiem autostrady ustala ceny obecnie i jak realizował to w przeszłości, a także w jaki sposób zakres realizowanych prac remontowych wpływa na poziom cen oraz świadczoną usługę - stwierdził prezes Urzędu.

 UOKiK przypomina, że postępowanie wyjaśniające zawsze prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko przedsiębiorcy. Po otrzymaniu wyjaśnień i ich analizie będziemy mogli stwierdzić, czy może występować w tym przypadku nadużywanie pozycji dominującej.

Czytaj: Opłata za przejazd autostradą tylko poprzez e-TOLL>>

Już to kiedyś było

UOKiK przypomina, że stawał już w obronie kierowców płacących za przejazd autostradą A4. W wydanej w kwietniu 2008 r. decyzji stwierdzono, że spółka Stalexport Autostrada Małopolska nie miała prawa pobierać pełnej opłaty za przejazd autostradą, która nie spełniała w całości standardu tego typu drogi. Trwające od stycznia do września 2007 roku prace remontowe na odcinku jezdni spowodowały znaczne utrudnienia w ruchu. W szczytowym momencie na blisko 1/3 długości trasy pomiędzy punktami poboru opłat występował ruch dwukierunkowy na jednej jezdni, a w konsekwencji czas przejazdu znacznie się wydłużył. Na Stalexport Autostradę Małopolską została nałożona kara finansowa w wysokości 1,3 mln zł. Decyzję potwierdziły sądy kolejnych instancji.

Zobacz nagranie szkolenia: Chomiczewski Witold, Dyrektywa Omnibus, cyfrowa i towarowa czyli zmiany w ochronie konsumenta >