RPO: potrzebne przepisy ws. prekampanii wyborczej

Brakuje w polskim prawie regulacji dot. agitacji przed rozpoczęciem kampanii wyborczej lub poza jej granicami; ta luka narusza zasadę równości kandydatów i jawności finansowania kampanii - uważa...

25.07.2014

Asesor sądowy tylko z kontrasygnatą premiera?

Akt powołania asesora sądowego będzie wymagał kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów twierdzi Biuro Analiz Sejmowych. Dodaje jednak, że nie musi to przesądzać o niekonstytucyjności tej instytucji.

24.07.2014

GIODO dostaje coraz więcej skarg

Od 2007 r. liczba skarg zgłaszanych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wzrosła ponad dwa razy, pytań prawnych - cztery, a zbiorów do rejestracji - niemal sześć razy. Szef urzędu mówi,...

20.07.2014