Nowo wybrany prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusz Sałajewski będzie przekonywał resort sprawiedliwości do podwyższenia stawek wynagrodzeń za "urzędówki".
- Nasz samorząd przygotował propozycję, by oddzielić stawki za sprawy z urzędu od tych komercyjnych, w których koszty pełnomocnika zwraca strona , która przegrała. Państwa nie stać na wyższe stawki za "urzędówki" Nie ma jednak powodu, żeby utrzymywać tak niskie stawki w procesach komercyjnych.
Prezes Sałajewski dodał, że możliwy jest także pomysł, aby przy zmianie praktyki  i przyznawaniu przez sądy wyższych stawek część środków przechodziła na specjalny fundusz - na pomoc prawna dla najuboższych.
Gdyby sąd np. przyznał trzykrotność stawki minimalnej  i 1/3 byłaby przeznaczona na taki cel , to i tak pełnomocnicy otrzymywaliby dwa razy więcej niż dziś, gdy przyznawane sa zazwyczaj stawki minimalne.
Zdaniem prezesa Sałajewskiego godnym rozważenia jest postulat ściślejszego powiązania wysokości kosztów zwracanych przez strony przegrywające a długością trwania procesu.