Szef MOP zaniepokojony brakiem dialogu w Polsce

Polska ma za dużo zatrudnionych na umowy czasowe i cywilno-prawne, to nie rozwiąże problemu bezrobocia - mówi szef Międzynarodowej Organizacji Pracy Guy Ryder. Za niepokojące uważa fiasko dialogu...

12.01.2015

Urzędy muszą korzystać z e-technologii

Dynamiczny rozwój nowych technologii zmienia sposób postrzegania funkcji administracji publicznej. A to z kolei prowadzi do odpowiednich zmian w KPA, KC i KPC i innych przepisach dotyczących różnych...

12.01.2015

Czy dialog trójstronny ma jeszcze w Polsce szansę?

Widzimy, że dialog jest niezwykle potrzebny, bo jeśli chodzi o rozwój społeczno-gospodarczy Polski to mamy coraz więcej problemów wymagających porozumienia. Dlatego chcielibyśmy, aby ustawę o nowej...

10.01.2015

Klienci firm pożyczkowych będą lepiej chronieni

Projekt ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, przygotowany przez Ministerstwo Finansów, może pomóc w zwiększeniu poziomu ochrony klientów instytucji finansowych, a w szczególności konsumentów...

09.01.2015

Prezydent: nowelizacja Kodeksu wyborczego konieczna

Konieczna jest nowelizacja Kodeksu wyborczego, zakładająca wprowadzenie jednostronnych kart do głosowania, przezroczystych urn, możliwości rejestrowania dźwięku i obrazu przez mężów zaufania w czasie...

08.01.2015

Prezes IPN: ostrożnie z reformą pionu śledczego

Reforma prokuratury IPN powinna być systemowa i nie może ograniczać się jedynie do kwestii zmniejszenia liczby prokuratorów - podkreśla prezes IPN Łukasz Kamiński. - Likwidacja pionu śledczego byłaby...

08.01.2015

Biznes chwali i krytykuje efekty 100 dni Ewy Kopacz

W czasie 100 dni rząd Ewy Kopacz skierował do konsultacji społecznych projekty ustaw ważnych dla przedsiębiorców, ale jednocześnie w Sejmie utknęła ustawa o odnawialnych źródłach energii, a wdrażanie...

07.01.2015

Pomoc prawna dla niezamożnych to krok w dobrą stronę

Mimo iż projekty dotyczące pomocy prawnej dla ubogich oraz ustawowego ograniczenia wydatków na sądową pomoc z urzędu są krytykowane przez środowiska prawnicze, to podjęcie tych prac jest już sukcesem...

07.01.2015

Dr Bodnar: ubezwłasnowolnieni też powinni głosować

Dr Adam Bodnar wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka uważa, że konieczne jest poszerzenie możliwości udziału w wyborach cudzoziemcom - obywatelom z państw Unii Europejskiej oraz osobom...

06.01.2015

Wkład obligatariusza wymaga nowej regulacji

Charakter prawny wkładu obligatariusza obligacji zamiennych budzi wątpliwości doktryny właściwie od uchwalenia w 1995 roku obowiązującej obecnie ustawy o obligacjach. Niestety, problemu tego nie...

05.01.2015

Przedsiębiorcy: niepotrzebny limit na wpis do BIG-u

Przygotowywany w resorcie gospodarki projekt przewiduje wprowadzenie limitu 10 tys. zł, od którego byłoby możliwe wpisywanie nierzetelnych klientów do rejestru dłużników. - Spowoduje to poczucie...

05.01.2015