"Iustitia": wyroki TK publikować i respektować

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zaapelowało o opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca br., ale także o respektowanie poprzednich wyroków, z grudnia i stycznia.

13.03.2016

Min. Piebiak: zmiany w Krajowej Szkole są konieczne

Podsekretarz stanu sędzia Łukasz Piebiak jest przeciwny organizowaniu praktyk przez prezesa sądu okręgowego lub prokuratora okręgowego. Jeżeli aplikant będzie miał status pracownika, to wówczas...

13.03.2016

Radcowie apelują o rozwiązanie konfliktu wokół TK

Krajowa Rada Radców Prawnych zaapelowała do władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej o natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do rozwiązania konfliktu związanego z Trybunałem Konstytucyjnym.

12.03.2016

Pełnomocnicy w Niemczech nie boją się ugód

Pełnomocnikowi w Niemczech niekiedy nie opłaca się prowadzić proces gospodarczy, gdyż nie otrzymuje stawki godzinowej. Woli zawrzeć ugodę. Dostanie wtedy wynagrodzenie szybciej i takie same, jak przy...

12.03.2016

Raport: prawo tworzone szybko i byle jak

Prawo w tej kadencji stanowione jest w pośpiechu, bez konsultacji i bez analizowania społecznych i ekonomicznych skutków proponowanych zmian alarmuje Obywatelskie Forum Legislacji.

11.03.2016

Rolnicy za ochroną ziemi, ale mają obawy

Rolnicy są zgodni co do tego, że rząd powinien chronić ziemię rolną przed wykupem przez obcokrajowców. Obawiają się jednak, że zapisy nowej ustawy nazbyt mocno ograniczą handel ich prywatną ziemią i...

10.03.2016

Dwugłos w sprawie składu sędziowskiego Trybunału

W zdaniu odrębnym do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca br. sędzia PIotr Pszczólkowski stwierdził, że prezes Trybunału bezprawnie niedopuścił do orzekania trzech sędziów Ciocha, Muszyńskiego...

10.03.2016

MS postawi na średnie sądy

Myślimy o takiej reorganizacji sądownictwa, by regułą stały się najbardziej efektywne średnie sądy o obsadzie 6080 sędziów mówi Łukasz Piebiak (fot.), wiceminister sprawiedliwości.

09.03.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski