RPO: nie można wydać wyroku rozwodowego zaocznie

Nie jest dopuszczalne, aby sąd, mimo wątpliwości czy podany przez powódkę adres zamieszkania pozwanego jest właściwy, nie ustalił gdzie w istocie mieszka pozwany i wydał wyrok zaoczny - uważa...

20.01.2016

Prezes Sałajewski: klient nie może się bać

Wspieramy niezawisłość sędziowską nie we własnym interesie korporacyjnym, ale w interesie naszych klientów, bo oni chcą mieć bezstronne orzecznictwo. I nie chcieliby doznawać tego lęku , o którym...

20.01.2016

RPO upomina się o stawki za trudne sprawy

Obowiązujące obecnie przepisy o stawkach adwokackich za obrony z urzędu pozwalają w razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia postępowania wypłacenie do sześciokrotności stawki minimalnej. To...

17.01.2016

Adwokaci apelują o ochronę konstytucyjnych wartości

Naczelna Rada Adwokacka jest głęboko zaniepokojona przebiegiem procesu zmian ustrojowych oraz sposobem wprowadzania zmian normatywnych - czytamy w przyjętej w piątek uchwale kierownictwa samorządu...

15.01.2016