Warto skarżyć się do Strasburga

Jeśli tylko jest podstawa do złożenia skargi, to do Trybunału w Strasburgu skarżyć się warto. Po pierwsze dlatego, że skarga do Strasburga to jeden z mechanizmów, który pozwala na skuteczną ochronę...

23.03.2010

Minister pracuje nad prawem podatkowym

Prawo podatkowe w Polsce wymaga ciągle jeszcze wielu zmian i dostosowań do standardów międzynarodowych - mówi Thomas Laursen, menedżer Banku Światowego dla Polski i krajów bałtyckich. Ministerstwo...

22.03.2010

Notariusze skarżą się na niejasne zasady ich oceny

Negatywna ocena pracy notariusza może skutkować odwołaniem go przez ministra sprawiedliwości ze stanowiska. Oceny takie przeprowadzane są przez samorząd notarialny, ale notariusze nie mają...

22.03.2010

Jubileusz prof. Ewy Łętowskiej

Prawnicy

Dziś 70. urodziny obchodzi prof. Ewa Łętowska, wybitny prawnik, pierwszy w Polsce rzecznik praw obywatelskich, obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego....

22.03.2010

Notariusze skarżą się na niejasne zasady ich oceny

Negatywna ocena pracy notariusza może skutkować odwołaniem go przez ministra sprawiedliwości ze stanowiska. Oceny takie przeprowadzane są przez samorząd notarialny, ale notariusze nie mają...

22.03.2010

Minister: zadbamy o bezpieczeństwo kuratorów

Zapewnienie bezpieczeństwa kuratorom było i jest jednym z priorytetów w działaniach Ministerstwa Sprawiedliwości powiedział 22 marca br. minister Krzysztof Kwiatkowski podczas Zgromadzenia Kuratorów...

22.03.2010

RPO: dlaczego tak trudno uchylić mandat karny?

Przyjęcie mandatu karnego przez sprawcę wykroczenia schwytanego na gorącym uczynku następuje zazwyczaj w okolicznościach, w których taka osoba w zetknięciu z reprezentującym przymus państwowy, z...

22.03.2010

Burmistrz pozwał serwis internetowy za komentarze

Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskej pozwał administratorów serwisu internetowego, w związku z niepochlebnymi komentarzami na temat włodarzy miasta. Proces obserwuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka, a...

22.03.2010

Sprawa umorzona, wójt i tak traci stanowisko

W świetle obowiązującego w Polsce prawa, osoba w stosunku do której warunkowo umorzono postępowanie, powinna być uważana za niewinną. Tymczasem samorządowa ordynacja wyborcza pozbawia stanowiska...

22.03.2010

Minister: zadbamy o bezpieczeństwo kuratorów

Zapewnienie bezpieczeństwa kuratorom było i jest jednym z priorytetów w działaniach Ministerstwa Sprawiedliwości powiedział 22 marca br. minister Krzysztof Kwiatkowski podczas Zgromadzenia Kuratorów...

22.03.2010

Komisja wysłuchała przedsiębiorców

Komisja Sejmu RP Przyjazne państwo wysłuchała postulatów PKPP Lewiatan zmian do ustawy Prawo zamówień publicznych. Na posiedzeniu był obecny Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy. Ze strony...

22.03.2010

Lider musi działać w imieniu całego konsorcjum

Jeden z partnerów konsorcjum nie może wnieść samodzielnie odwołania we własnym imieniu, ponieważ nie jest on uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia. Nie ma przy tym znaczenia, że partner...

22.03.2010

Tylko jedna odprawa rentowa

Czy nabycie przez pracownicę prawa do odprawy rentowej i pobranie tej odprawy u jednego pracodawcy wyłącza możliwość nabycia przez tę pracownicę prawa do odprawy uzupełniającej w związku z przejściem...

22.03.2010

RPO: dlaczego policjanci sami muszą się ubezpieczać?

Policjanci jeżdżą nieubezpieczonymi samochodami. By nie ponosić skutków ewentualnych kolizji, ubezpieczają się sami. Z kolei antyterroryści mają ubezpieczenia, ale nie obejmują one ich podstawowej...

21.03.2010

Impas w reformowaniu wymiaru sprawiedliwości?

Prawnicy

Potrzeba reformy wymiaru sprawiedliwości jest dla wszystkich oczywista, ba przeprowadza się ją od 20 lat, a jednak efekty nieustająco są mizerne, mimo że zwykło się rozmawiać tylko o programach...

20.03.2010

Czy sąd może cenzurować artystę?

Malarz przygotował dla wydawcy swoje dzieło, które ten wydał w formie kalendarza. Jednak nie zapłacił artyście. Gdy ten skierował sprawę do sądu, sąd nie rozstrzygał sporu o zapłatę, tylko...

20.03.2010