Akcja Niebieski Parasol" realizowana będzie poprzez udzielanie przez radców prawnych bezpłatnych porad prawnych w okresie od 19 do 23 kwietnia 2010 r. Porady dotyczyć będą prawa pracy a w szczególności m.in. mobbingu, dyskryminacji ze względu na wiek i płeć.
Porad udzielać będą radccowie we wszystkich okręgowych izbach radców prawnych. W ubiegłorocznej akcji porad udzielało ponad 600 radców prawnych w 33 miastach Polski. Na dyżury radców prawnych zgłosiło się ok. trzech tysięcy osób. Choć akcja "Niebieski Parasol" skierowana była głównie do konsumentów, to jednak udzielano także porad m. in. z zakresu prawa spółdzielczego, lokalowego, gospodarki nieruchomościami i ksiąg wieczystych. Wszystkie okręgowe izby radców prawnych - jest ich w  kraju 19 - przygotują techniczne i osobowe możliwości udzielania porad prawnych w wymienionych dniach kwietnia w godzinach popołudniowych. Przygotowane zostaną plakaty, ulotki oraz reklamujące akcję niebieskie parasole. Otrzymają je wszystkie OIRP. W dniu 14 kwietnia w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej odbędzie się konferencja prasowa zapowiadająca akcję "Niebieski parasol". Tego samego dnia odbędą się także konferencję prasowe w 18 miastach Polski, w którym swoje siedziby mają okręgowe izby radców prawnych.

Niebieski Parasol