Za dwa lata elektroniczne dowody osobiste

Od 2011 roku obywatele Polski mają otrzymywać elektroniczne dowody osobiste, w których dane o właścicielu znajdą w chipie. Nie będzie w nim jednak danych biometrycznych, czyli np. odcisków palców czy...

30.12.2009

Od poniedziałku rusza elektroniczny sąd

Wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego, czyli e-sądu, skutkować ma uproszczeniem i przyspieszeniem procesu, obniżeniem kosztów postępowania, skróceniem czasu wydania nakazu. - Czyli...

30.12.2009

Będą niższe kary dla biznesu?

Ministerstwo Gospodarki chce zmniejszyć represyjność polskiego prawa za przestępstwa gospodarcze. Znacznie niższe kary mają grozić za najcięższe przestępstwa skarbowe, czyli wymierzone w budżet...

30.12.2009

Także kancelarii potrzebna jest strategia

Rynek

Mylnie uważamy, że klient, którego chcielibyśmy obsługiwać, sam zrozumie naszą ofertę, zidentyfi kuje swoje potrzeby prawne, skoro w stwierdzeniu oferujemy pomoc prawną wszystko jest zawarte -...

29.12.2009

Postępowanie upominawcze i opłaty przez internet

Od nowego roku w Lublinie zacznie działać elektroniczny sąd. Wszystko w nim odbywać się będzie w formie elektronicznej. Także opłaty, w sprawie których minister sprawiedliwości wydał specjalne...

29.12.2009

Także kancelarii potrzebna jest strategia

Rynek

Mylnie uważamy, że klient, którego chcielibyśmy obsługiwać, sam zrozumie naszą ofertę, zidentyfi kuje swoje potrzeby prawne, skoro w stwierdzeniu oferujemy pomoc prawną wszystko jest zawarte -...

29.12.2009

Doradcy o przestępczości gospodarczej

W ciągu ostatnich 12 miesięcy polskie firmy znacznie częściej padały ofiarą przestępstw gospodarczych wynika z raportu PricewaterhouseCoopers Badanie przestępczości gospodarczej, Polska 2009....

29.12.2009

TPSA i polski rząd toczą spór przed ETS

Europejski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu odpowie na pytanie polskiego NSA dotyczace interpretacji dyrektywy, która uzależnia zawarcie umowy o świadczenie publicznie...

29.12.2009

RPO: za dużo pytań w spisie powszechnym

Rzecznika praw obywatelskich niepokoi zakres informacji, jakie GUS chce zbierać o obywatelach podczas planowanego na 2011 rok spisu powszechnego. Szczególne wątpliwości Rzecznika budzi zamiar...

29.12.2009

Komisja zatwierdza polski system podatku tonażowego

Komisja Europejska podjęła decyzję o zatwierdzeniu wprowadzenia w Polsce zryczałtowanego systemu podatkowego, którego stawkę wylicza się w oparciu o tonaż floty. System ten, zwany systemem podatku...

29.12.2009

Czy strażnik odpowiada za samobójstwo więźnia?

Każdego roku w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych dochodzi średnio do 40 samobójstw osadzonych. Każda taka sprawa jest badana przez jednostki nadzoru Służby Więziennej, jednak przed...

28.12.2009

Wyrok sądu jest problemem dla "Wprost"

Jednym z powodów wycofania się Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości z kupna tygodnika Wprost był wyrok amerykańskiego sądu, który nakazał gazecie wypłatę wysokiego odszkodowania córce...

28.12.2009

Prezes notariatu: aplikacje sprowadzono do absurdu

W ubiegłym roku dostało się na aplikację 302 osoby. W tym roku 1073. Przecież nikt nie uwierzy w tak gwałtowny wzrost poziomu kandydatów! Wiadomo, że celowo ułożono tak proste pytania, żeby zarzucić...

28.12.2009

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych wymaga zmiany

Rzecznik praw obywatelskich uważa, że konieczne jest znowelizowanie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, by obejmowała ona także odpowiedzialność osób zarządzających za czyny popełnione...

28.12.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski