Rozpracowywana od dłuższego czasu grupa przestępcza zorganizowała sieć powiązanych podmiotów na terenie kilku państw Unii Europejskiej, przede wszystkim Polski, Czech i Słowacji, które dokonywały między sobą fikcyjnych transakcji wewnątrzwspólnotowych w celu uniknięcia zapłaty należnego podatku VAT. O skali procederu świadczy fakt, że uczestniczące w nim spółki, w większości przypadków nieposiadające majątku ani też zaplecza technicznego, mające siedzibę w niewielkim pomieszczeniu i zatrudniające z reguły jedną lub dwie osoby zarejestrowane na osoby pochodzące z krajów Ameryki Południowej generowały roczne obroty rzędu 500 mln zł. Część z tych firm odgrywała w przestępstwie rolę słupów, których zadaniem było wprowadzenie do obrotu fikcyjnych faktur na złom kolorowy.
Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, d
zięki współpracy Wywiadu Skarbowego, Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach i I Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, 7 czerwca br. zatrzymano na terenie województwa śląskiego siedmiu członków zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się zaniżaniem podatku VAT poprzez fikcyjne dostawy towarów. Czynności kontrolne prowadzone były przez funkcjonariuszy Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Rzeszowie we współpracy z pracownikami resortu finansów pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.
Działania kontrolne połączone były z przeszukaniami wielu miejsc zamieszkania na terenie kilku województw, jak również miejsc prowadzenia działalności gospodarczej oraz biur rachunkowych. W ramach czynności procesowych, na podstawie nakazów prokuratorskich, zatrzymano siedem osób, w tym trzech cudzoziemców pochodzących z krajów Ameryki Południowej – prawdopodobnych organizatorów łańcuchowych transakcji obrotu złomem, a także zabezpieczono całą dokumentację finansowo-księgową spółek stanowiącą materiał dowodowy we wszczętych w tym dniu kontrolach skarbowych, które pozwolą na dokładne wyliczenie strat Skarbu Państwa.
8 czerwca 2010 r. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie przedstawiła zatrzymanym osobom zarzuty prania pieniędzy oraz uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej.
W ramach tych działań na poczet przyszłych zobowiązań zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości ok. 30 mln zł.