M.R. do kwietnia 2010 r. pracowała jako asystentka sędziego w NSA. Od momentu kiedy została wpisana na listę aplikantów radcowskich, wypowiedziano jej umowę o pracę wskazując na potencjalny konflikt interesów. 
Sprawa została objęta Programem Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, według której wpisuje się ona w prowadzoną dyskusję dotyczącą dostępności do zawodów prawniczych. Pełnomocnikiem powódki  jest pro bono mec. Joanna Młot z kancelarii Clifford Chance. Przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przypominają, że na początku tego roku sprzeciw wobec takich praktyk wyraziła się Izba Cywilna Sądu Najwyższego.