Czterech operatorów komórkowych, działających przede wszystkim na rynku brytyjskim i w UE, zaskarżyło do brytyjskiego sądu rozporządzenie nr 717/2007 Parlamentu i Rady dotyczące roamingu, które tworzy wspólne ramy prawne dla sieci i usług łączności elektronicznej i pozwala na ograniczanie cen za usługi. Ten zwrócił się o rozstrzygnięcie problemu do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.
Zdaniem sędziów Trybunału kwestionowane rozporządzenie mogło być wydane na podstawie przepisów Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską.