Unia broni nazw europejskich serów

Amerykański stan Wisconsin produkuje ok. 1,2 mln ton serów rocznie. Producenci określają je nazwami regionalnych produktów państw UE, takich jak: feta, parmezan czy gorgonzola. Zdaniem KE nazwy te są...

07.04.2014

Sąd orzeknie, czy działkowcy zapłacą grzywnę

W najbliższy czwartek 10 kwietnia br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyda wyrok w sprawie Polskiego Związku Działkowców, który ma zapłacić 25 tys. zł grzywny za nie udzielenie informacji...

07.04.2014

Telewizja Polska przygotowuje własny kodeks etyczny

Komisja etyki Telewizji Polskiej pracuje nad treścią nowego kodeksu etyki. Dokument ma trafić pod obrady zarządu spółki jeszcze w kwietniu br. Ma on m.in. zapobiegać przypadkom prowadzenia...

07.04.2014

Trudniej będzie w UE zarejestrować auto po wypadku

W połowie kwietnia tego roku unijny parlament ma przyjąć rozporządzenie, w rezultacie którego wszystkie państwa członkowskie muszą wzajemnie uznawać wydawane przez zagraniczne organy dokumenty, a...

07.04.2014

Ministerstwo Finansów idzie na wojnę z lichwą

Resort finansów zamierza wprowadzić maksymalną wielkość karnych odsetek. Ma on dotyczyć karnych odsetek od niespłacanych na czas kredytów i innych kosztów ściągania takich należności.

07.04.2014

Kary dla sędziów także finansowe?

Prawnicy

Obok nagany, upomnienia i wydalenia ze służby sędziowie mają płacić wysokie kary dyscyplinarne. Takie zmiany proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości. W grę wchodzi od 5 do 15 proc. wynagrodzenia...

07.04.2014

Prognoza pogody dla lotnictwa - raczej niepomyślna

W listopadzie tego roku wejdzie w życie dyrektywa unijna wprowadzająca zasady gry rynkowej w zakresie usług dostarczania prognoz meteorologicznych dla lotnisk. Jednak monopol IMiGW nie zostanie...

06.04.2014

PE przegłosował niższe opłaty interchange

Podczas głosowania w dniu 3 kwietnia 2014 r. Parlament Europejski opowiedział się za obniżeniem opłat pobieranych przez agentów rozliczeniowych. Na tym samym posiedzeniu plenarnym przyjęto projekt...

06.04.2014

RPO pyta o liczbę "eksmisji na bruk"

Rzecznik praw obywatelskich po raz kolejny zajęła się sprawą wykonywania wyroków eksmisji bez przyznania dłużnikowi prawa do pomieszczenia tymczasowego. Tym razem swoje wystąpienie kieruje do...

06.04.2014