Tego dnia wchodzi w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 75/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę tego miodu (Dz. Urz. UE L 27 z 30.1.2012, s. 3).
O przyznanie chronionej nazwy wnioskowały wspólnie Koło Pszczelarskie w Sejnach oraz litewski Regionalny Związek Pszczelarzy w Łoździejach. Jest to pierwszy tego typu przypadek "transgranicznego produktu" wśród polskich wniosków o rejestrację chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych. Komisja Europejska zgodziła się, aby do miodu wyprodukowanego w Polsce w 4 gminach powiatu sejneńskiego (Sejny, Giby, Krasnopol i Puńsk) oraz w 5 gminach powiatu suwalskiego (Suwałki, Szypliszki, Jeleniewo, Rutka-Tartak i Wiżajny) stosować określenie miód z Sejneńszczyzny, a wytworzonego na Litwie w regionie Łoździeje – miód z Łoździejszczyzny.
Zgodnie z przepisami unijnymi zawartymi w rozporządzeniu nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz.UE L 93 z 31.3.2006, s. 12) zarejestrowana nazwa pochodzenia będzie chroniona przed wykorzystywaniem jej w celach komercyjnych przez inne porównywalne produkty nie objęte rejestracją, niezgodnym z prawem zawłaszczeniem, imitacją lub aluzją, innymi fałszywymi lub mylącymi danymi prezentowanymi na opakowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym produktu, w dotyczącym jego materiale reklamowym lub dokumentach oraz wszelkimi innymi praktykami mogącymi wprowadzić w błąd zainteresowanych co do prawdziwego pochodzenia produktu.
Oprócz korzyści związanych z ochroną prawną nazwy na całym terenie UE, zarejestrowany produkt ma szansę zyskać w sensie ekonomicznym. Jego zarejestrowanie i następnie stosowanie w obrocie pozwala bowiem na łatwiejszą jego identyfikację oraz promocję wśród nabywców dając możliwość większego zaistnienia nie tylko na rynkach lokalnych.
 

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP 

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line