Po 1 lipca kara ograniczenia wolności będzie surowsza niż do tej pory, bo obejmie dozór...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.06.2015
Po wejściu w życie od 1 lipca br. zmian w Kodeksie postępowania karnego policjanci będą wykonywali...
Krzysztof Sobczak
26.06.2015
Określenie w prasie mianem zabójcy osoby poszukiwanej listem gończym pod zarzutem pobicia ze...
PAP
26.06.2015
Nie można twierdzić, że w momencie ogłoszenia niekonstytucyjności przepisów przez Trybunał...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.06.2015
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 25 czerwca uznał, iż odmowa przyznania...
Katarzyna Warecka
26.06.2015
Ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej m.in. dla osób niezamożnych, seniorów oraz ludzi młodych...
Krzysztof Sobczak
26.06.2015
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym nie została zepsuta, choć była wśród posłów pokusa, aby obniżyć...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.06.2015
O odszkodowania za hałas z lotniska im. Chopina w Warszawie wystąpiło 8 tys. osób. Uprawnionych...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.06.2015
Środowiska prawnicze i naukowe nie będą uczestniczyły w procedurze wyłaniania kandydatów na sędziów...
Krzysztof Sobczak
25.06.2015
KNF będzie mogła odmówić zatwierdzenia umowy zrzeszającej banki spółdzielcze, jeśli naruszałaby ona...
PAP
25.06.2015
Zespół złożony z ekspertów resortu i samorządów prawniczych ma przygotować propozycje rozwiązań w...
Krzysztof Sobczak
25.06.2015
Prawnicy
Już trzeci rok z rzędu Warszawskie biuro globalnej kancelarii prawnej DLA Piper otrzymało nagrodę w...
25.06.2015
Rynek
Bliskie sąsiedztwo konkretnych najemców powinno być określone w umowie, jeśli na takim zależało...
Sara Oziemska
25.06.2015
Sejm uchwalił w czwartek ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Ma ona m.in. uchronić Polskę przed...
PAP
25.06.2015
Środowiska prawnicze i naukowe nie będą uczestniczyły w procedurze wyłaniania kandydatów na sędziów...
Krzysztof Sobczak
25.06.2015
Prawnicy
Sejm przyjął jedną z dwóch poprawek, które zaproponował Senat do nowelizacji Kodeksu rodzinnego i...
PAP
25.06.2015
Pobieranie opłaty administracyjnej za przygotowanie umowy i przekazanie pieniędzy to kolejna...
Monika Sewastianowicz
25.06.2015
Jeżeli w sprawie sądowej pełnomocnik procesowy reprezentuje kilka osób występujących po tej samej...
Aleksandra Partyk
25.06.2015
Rynek
Jeszcze w tej kadencji posłowie, którzy w tej chwili są chronieni immunitetem, będą odpowiadać i...
Krzysztof Sobczak
25.06.2015
Minister rolnictwa nie zgadza się z wieloma zarzutami Komisji Europejskiej, która uznała, że unijne...
Krzysztof Sobczak
25.06.2015
W najbliższy wtorek stołeczni adwokaci będą protestować pod resortem sprawiedliwości, a później...
Krzysztof Sobczak
25.06.2015
Prawnicy
Projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, którego celem jest ochrona ziemi rolnej przed...
PAP
25.06.2015
Plan podziału spraw między sędziów opracowany przez prezesa sądu musi określać zasady tego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.06.2015
Oszuści próbują wyłudzić konta założone na stronie Krajowej Rady Komorniczej - ostrzega samorząd...
Monika Sewastianowicz
24.06.2015
Rynek
Jak stosować znowelizowane przepisy uodo to temat szkolenia zorganizowanego przez GIODO dla...
Krzysztof Sobczak
24.06.2015
Od początku roku do połowy czerwca w Polsce upadło już 456 osób prywatnych - podaje BIG InfoMonitor...
Monika Sewastianowicz
24.06.2015
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 23 czerwca wskazał, iż uniemożliwienie byłym agentom...
Katarzyna Warecka
24.06.2015
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nałożyła na Fundację Lux Veritatis, nadawcę programu Trwam,...
Justyna Gryczka-Jezierska
24.06.2015
Przed Rejonowym Sądem Pracy w Warszawie rozpoczyna się seria procesów o uznanie bezskuteczności...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.06.2015
Wykładnia niektórych przepisów kodeksu cywilnego byłaby niepełna bez sięgnięcia po orzecznictwo...
Rafał Bujalski
24.06.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski