Od 17 stycznia 2017 r. obowiązuje nowerozporządzeniedotyczące delegowania radców Prokuratorii...
Krzysztof Kwiatkowski
18.01.2017
Rzecznik praw obywatelskich zwróci się do odpowiednich organów z pytaniem o to, czy dłużnik musi...
Monika Sewastianowicz
18.01.2017
KNF będzie musiała określić, jaki byłby sprawiedliwy kurs, po którym dochodziłoby do...
PAP
18.01.2017
Naczelna Rada Adwokacka chce jeszcze w tym roku uchwalić nowe zasady etyki zawodowej. Zmiany mają...
Krzysztof Sobczak
18.01.2017
Prawnicy
Podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa polskiego, przeciwdziałanie patologiom,...
Krzysztof Sobczak
18.01.2017
Podpisałem budżet na 2017 r. w pełnym przekonaniu, że został on uchwalony prawidłowo - mówił w...
PAP
18.01.2017
Stwierdzony przez sąd ekwiwalentny podział majątku małżonków, nie usuwa możliwości podważenia tego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.01.2017
W wymiarze sprawiedliwości potrzeba więcej wzajemnego zrozumienia problemów i potrzeb rodzących się...
Krzysztof Sobczak
18.01.2017
Każda kradzież powodująca szkodę powyżej 400 zł będzie przestępstwem, a karą za to będzie nawet...
Krzysztof Sobczak
18.01.2017
W środę 18 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego i niektórych...
Krzysztof Kwiatkowski
18.01.2017
Korzystanie z twórczości innej osoby może naruszać jej prawa majątkowe i osobiste. Rośnie liczba...
Krzysztof Sobczak
18.01.2017
Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że zakład wprawiany w ruch siłami przyrody odpowiada za...
Krzysztof Kwiatkowski
18.01.2017
Odwołano kolejną rozprawę w Trybunale Konstytucyjnym, planowaną na 19 stycznia ws. zasad wydawania...
PAP
17.01.2017
Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił pozew przeciwko firmie Uber, który w listopadzie ubiegłego roku...
PAP
17.01.2017
Premier Theresa May zapowiedziała we wtorek, że Wielka Brytania wraz z wyjściem z Unii Europejskiej...
PAP
17.01.2017
Rada Ministrów przyjęła we wtorek zaproponowany przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi projekt...
Krzysztof Sobczak
17.01.2017
Sąd Okręgowy w Opolu zasądził we wtorek odszkodowania dla trzech braci T., którzy trafili do...
PAP
17.01.2017
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 17 stycznia uznał, iż przyjęcie przez Rosję zakazu...
Katarzyna Warecka
17.01.2017
Problemem polskiego więziennictwa są przepełnione cele oraz za mała liczba funkcjonariuszy, którzy...
PAP
17.01.2017
Sąd Najwyższy oceni, czy ubezwłasnowolnienie całkowite osoby starszej z niepełnosprawnością, było...
Krzysztof Sobczak
17.01.2017
Ustawa o działaniach antyterrorystycznych jest nieprecyzyjna, ogranicza podstawowe prawa i wolności...
PAP
17.01.2017
Od momentu wprowadzenia ostatnich uregulowań prawnych i od kiedy Trybunał Konstytucyjny działa pod...
PAP
17.01.2017
Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, wypłaci mu sumy odpowiadające wysokości wydatków i...
Monika Sewastianowicz
17.01.2017
Do warszawskiego zespołu kancelarii Bird Bird dołączyło z początkiem 2017 r. dwóch specjalistów z...
Krzysztof Sobczak
17.01.2017
Rynek
Prokuratura ma zamiar przedstawić zarzuty b. prezesowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie Krzysztofowi...
PAP
17.01.2017
Prawnicy
Prokurator z Prokuratury Rejonowej Gdańsk - Śródmieście w Gdańsku oskarżył dwóch mężczyzn -...
Krzysztof Sobczak
17.01.2017
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał istotny pogląd, w którym poparł stanowisko...
Krzysztof Sobczak
17.01.2017
Warszawska prokuratura odmówiła śledztwa w sprawie przestępstwa, jakim miałoby być wyznaczenie w...
PAP
17.01.2017
Trybunał Stanu jest dla tych, którzy łamią prawo, a prezydent Andrzej Duda postępuje zgodnie z...
PAP
17.01.2017
Zmiany w przepisach dotyczących egzekucji mogą spowodować, że wielu komorników odejdzie z zawodu, a...
Krzysztof Sobczak
17.01.2017