1 Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepisy.
Rok wydania: 2017.
Stan prawny na: 15 maja 2017 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Kodeks karny 2017 PLUS - zbiór przepisów.
Rok wydania: 2017.
Stan prawny na 05 maja 2017 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Kodeks cywilny 2017 PLUS + Kodeks karny 2017 PLUS - pakiet dwóch zbiorów przepisów.
Rok wydania: 2017.
W skład pakietu wchodzą dwa zbiory przepisów. 

Dowiedz się więcej z książki
Kodeks cywilny 2017 PLUS + Kodeks karny 2017 PLUS - pakiet dwóch zbiorów przepisów
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

4. Zabawy z prawem autorskim.
Autor: Ryszard Markiewicz.
Rok wydania: 2015.
Podstawowy pomysł tej książki polegał na wykorzystaniu ilustracji do analizy ochrony autorskoprawnej. Zamieszczone w książce rysunki, obrazy, zdjęcia albo bezpośrednio stanowiły przedmiot sporów sądowych, dyskusji prasowych lub "internetowych" w kontekście naruszania praw autorskich, albo są dobrą ilustracją trudności w interpretacjach autorskoprawnych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych .
Rok wydania: 2017.
29. wydanie zbioru przepisów z prawa administracyjnego. 

Fragment publikacji (.pdf)