Wniesienie powództwa skutkuje przerwaniem biegu przedawnienia jedynie wówczas, gdy czynność ta...
Krzysztof Sobczak
17.03.2017
Prof. Adam Strzembosz, który w 2016 r. odważnie zabierał głos w sprawach fundamentalnych dla...
Krzysztof Sobczak
17.03.2017
Prawnicy
Komitet Stały Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował obywatelski projekt ograniczenia handlu w...
PAP
17.03.2017
Norweska biegaczka narciarska Therese Johaug , której dyskwalifikacja na 13 miesięcy została...
PAP
16.03.2017
Prawnicy
Ja nie mam wątpliwości, że skład Trybunału Konstytucyjnego, który rozpatrywał nowelizację ustawy o...
Krzysztof Sobczak
16.03.2017
Ta ustawa godzi w istotę wolności pokojowych zgromadzeń, a ten wyrok może zostać uznany za...
Krzysztof Sobczak
16.03.2017
51 proc. ankietowanych przez CBOS negatywnie ocenia ogólne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości -...
PAP
16.03.2017
NIK sprawdzi, jak działały UOKiK, KNF i NBP w zakresie ochrony klientów banków, którzy zaciągnęli...
PAP
16.03.2017
Senat poparł w czwartek nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych, w myśl której minister...
PAP
16.03.2017
Senat poparł z poprawkami nowelizację Kodeksu karnego dot. przepadku mienia pochodzącego z...
PAP
16.03.2017
Senat przyjął w czwartek dwie poprawki do nowelizacji prawa karnego, która zaostrza kary za ciężkie...
PAP
16.03.2017
Senat skierował w czwartek do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji....
PAP
16.03.2017
Biznesmen z Mazowsza Jarosław B. to ósmy podejrzany w sprawie domniemanej korupcji w Sądzie...
PAP
16.03.2017
Parlament Europejski poparł w czwartek unijne rozporządzenie, które ma pomóc w wyeliminowaniu z...
PAP
16.03.2017
Minister sprawiedliwości zażądał podjęcia czynności dyscyplinarnych wobec wiceprezesa sądu w...
PAP
16.03.2017
Prawnicy
Na rozprawę odwoławczą Brunona Kwietnia, skazanego nieprawomocnie na 13 lat więzienia za...
PAP
16.03.2017
Skład Trybunału Konstytucyjnego orzekł, że nie ma jakichkolwiek przesłanek by wyłączyć sędziego...
PAP
16.03.2017
Do Sądu Najwyższego trafiła skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku Trybunału...
Krzysztof Sobczak
16.03.2017
Prawo UE zasadniczo dopuszcza, że umowy z konsumentami poddane będą prawu państwa siedziby...
Krzysztof Sobczak
16.03.2017
O wyłączeniu sędziów Stanisława Rymara, Piotra Tuleji i Marka Zubika, a także o pozostawieniu...
PAP
16.03.2017
W Prokuraturze Krajowej powstaje nowy zbiór zasad etyki zawodowej prokuratorów. Pracuje nad nimi...
Krzysztof Sobczak
16.03.2017
Prawnicy
Nowelizacja Prawa o zgromadzeniach jest zgodna z Konstytucją - stwierdził w wydanym w czwartek...
Krzysztof Sobczak
16.03.2017
Kancelaria CMS doradzała funduszowi inwestycyjnemu Pradera w Polsce i w Czechach w związku z...
16.03.2017
Rynek
Stowarzyszenia Prawa Konkurencjizapraszają na warsztaty pt.: Orzecznictwo w sprawach z zakresu...
16.03.2017
Rynek
Jakie są granice obrony koniecznej - musi to ustalić Sąd Apelacyjny w Białymstoku w procesie...
PAP
16.03.2017
Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił zażalenie mBanku na decyzję łódzkiego sądu okręgowego, który w...
PAP
16.03.2017
Byli członkowie kierownictwa Zakładów Chemicznych Rudniki zostali uniewinnieni od zarzutu...
PAP
16.03.2017
Pojazdy policji, wojska, straży pożarnej i innych służb nie mogą przechodzić badań diagnostycznych....
Krzysztof Sobczak
16.03.2017
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku w ramach wszczętego śledztwa zbada sprawę dofinansowania przez...
PAP
16.03.2017
Rada Giełdy Papierów Wartościowych oddelegowała na maksymalnie trzy miesiące radcę prawnego...
Krzysztof Sobczak
16.03.2017
Prawnicy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski