– Po raz pierwszy od lat pojawił się w tej sprawie w Norwegii przedstawiciel polskiego rządu i zostało to bardzo pozytywnie odebrane. Norwegia jest jednym z krajów, gdzie nasza społeczność, a mieszka tam ponad 100 tys. Polaków, sygnalizuje, że czasami mają problemy z organizacjami o charakterze samorządowym. Nazywają się one Barnevernet. Myślę, że to spotkanie było potrzebne – powiedział Michał Wójcik po zakończeniu wizyty.

Wiceminister poinformował, że w Oslo wskazywał między innymi potrzebę pogłębienia współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi sędziami orzekającymi w sprawach o uprowadzenie dziecka, prowadzonych na mocy Konwencji haskiej. Był to jeden z tematów poruszanych podczas spotkania z sekretarzem stanu w norweskim Ministerstwie Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego Vidarem Brein-Karlsenem. Zdaniem Wójcika, współpracę z pewnością ułatwi przyjęta niedawno przez Sejm ustawa wprowadzająca w Polsce specjalistyczne sądy, do których będą trafiać sprawy uprowadzeń rodzicielskich, wiążące się często z dużymi dramatami dzieci.

Michał Wójcik podkreślał podczas spotkań w Norwegii, że umieszczanie polskich dzieci w rodzinach zastępczych powinno gwarantować zachowanie ciągłości środowiska wychowawczego oraz tożsamości dziecka. - Stanowi o tym Konwencja o prawach dziecka. Dlatego potrzebne jest ustalenie dobrych praktyk umieszczania dzieci w polskich rodzinach zastępczych w Norwegii lub przekazania polskich dzieci do rodzin zastępczych w Polsce - mówił.

MS w opublikowanym w środę komunikacie podkreśla, że wizyta w Norwegii jest kontynuacją międzynarodowych starań Ministerstwa Sprawiedliwości, realizowanych przez Michała Wójcika, na rzecz prawnej ochrony polskich dzieci. Temu służyły również wcześniejsze wizyty wiceministra w Berlinie, Brukseli i Londynie.