W tym, że na aplikację notarialną zdało w tym roku znacznie mniej osób niż na pozostałe, to nic...
Krzysztof Sobczak
03.10.2011
Prawnicy
Tytuł "Pracodawca Godny Zaufania" otrzymały w tym roku Mostostal Warszawa, Żywiec Zdrój oraz PKN...
Krzysztof Sobczak
03.10.2011
Związek Powiatów Polskich domaga się reformy systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego i...
Lex/Lex
03.10.2011
Grupa więźniów z Aresztu Śledczego w Radomiu rozpoczęła studia na kierunku logistyka w motoryzacji...
Krzysztof Sobczak
03.10.2011
Związek Powiatów Polskich wystąpił do Minister Pracy i Polityki Społecznej z apelem dotyczącym...
Anna Dudrewicz
03.10.2011
W polskim prawie nie jest odpowiednio uregulowana sprawa biegu terminu środka karnego w postaci...
Krzysztof Sobczak
03.10.2011
Od 1 października 2011 r. do wniosku o ogłoszenie upadłości nie trzeba już dołączać odpisu z...
Lex/Lex
03.10.2011
Szef Europarlamentu Jerzy Buzek uważa, że w ciągu 2-, 3 lat w sposób prawny powinien zostać...
Lex/Lex
03.10.2011
Znowelizowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których...
Lex/Lex
03.10.2011
Rozwiązanie problemu tzw. podwójnego ubezpieczenia poprzez wprowadzenie regulacji, na podstawie...
Wojciech Kowalski
03.10.2011
Od 1 października 2011 r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są także osoby świadczące pracę na...
Lex/Lex
03.10.2011
Wypłata odszkodowania będąca konsekwencją ponadnormatywnego używania maszyn budowlanych, pozostaje...
03.10.2011
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przypomniała, iż jednostki samorządu terytorialnego mogą...
Lex/Lex
03.10.2011
Od 24 października br., zgodnie z ustawą o usługach płatniczych, biura usług płatniczych będą...
Michał Malinowski
03.10.2011
Zasadą jest wypłacanie udziałowcom lub akcjonariuszom dywidendy w pieniądzu. Pomimo jednak, że...
Emilia Zakrzewska/KW
03.10.2011
Otwarcie dla wszystkich chętnych zawodów prawniczych i innych, o przyjęciu do których decydują...
Krzysztof Sobczak
02.10.2011
W sądach wojskowych zostało zwolnione stanowisko sędziego wojskowego sądu okręgowego w Wojskowym...
Kowalski Wojciech
02.10.2011
Rynek
Od 1 stycznia 2012 r. wojewoda będzie mógł, w drodze porozumienia, powierzyć, w szczególności...
Lex/Lex
02.10.2011
Magnusson zdobył tytuł Kancelarii Prawniczej Roku w kategorii: Kraje Nordyckie podczas The Lawyer...
Krzysztof Sobczak
02.10.2011
Rynek
Od 9 października 2011 r. obowiązywać będą zmiany do ustawy o gospodarce nieruchomościami, w...
02.10.2011
Informacją publiczną są nie tylko dokumenty bezpośrednio redagowane i wytworzone przez organ...
Lex/Lex
02.10.2011
Polski przedsiębiorca zostawił po śmierci cały swój majątek przedsiębiorstwo, dom, kolekcję...
Lex/Lex
02.10.2011
W poniedziałek 3 października 2011 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wydać wyrok w...
Jacek Górski
02.10.2011
Dnia 1 września 2011 r. weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług...
Emilia Zakrzewska/KW
02.10.2011
Częsty brak pomocy tłumacza, nieinformowanie o prawach i obowiązkach, naruszanie prawa do...
Krzysztof Sobczak
02.10.2011
Przepisy prawa chronią tylko rzetelnych dziennikarzy stwierdził w środę Sąd Najwyższy. - Część...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.10.2011
Zakaz wyodrębniania na własność oraz ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w...
Wojciech Kowalski
02.10.2011
Obowiązujące przepisy nie określają, jakie kompetencje trzeba posiadać, aby wystawiać certyfikaty...
Lex/Lex
02.10.2011
Kilkanaście tysięcy osób zaangażowało się w poszukiwania Łukasza Cesarczyka, prawnika z Katowic....
Krzysztof Sobczak
01.10.2011
Rzeczywiście na aplikację zdało w tym roku tylko ok. 15 procent chętnych. Jednak w naszym...
Krzysztof Sobczak
01.10.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski