Prokurator Generalny w swoim wniosku stwierdził m.in.: art. 95c § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich godzi w konstytucyjne prawo do wolności, upoważniając organ władzy wykonawczej do unormowania szczegółowych warunków i sposobu stosowania wobec nieletnich środków przymusu bezpośredniego, a także określenia rodzajów młodzieżowych ośrodków wychowawczych, w których mogą być stosowane takie środki. Tym samym, kwestionowany we wniosku przepis jest niezgodny z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 ustawy zasadniczej.
Wobec nieletniego można stosowac trzy rodzaje środków przymusu bezpośredniego. Są to siła fizyczna, umieszczenie w izbie izolacyjnej oraz załozenie pasa obezwładniającego lub kaftana bezpieczeństwa. Pasa obzwładniajacego i kaftana można użyć wyłącznie wobec nieletniego umieszczonego w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich w celu przeciwdziałania samobóstwu lub zagrożenia życia lub zdrowia innych osób.
Jednak w ustawie nie ma właściwego upoważnienia do wydania rozporządzenia w tej sprawie. Nie wiadomo jaki organ ma wydać rozporządzenie, a jeśli ma je wydać Rada Ministrów, to jest jednostką niewłaściwą, aby określać zakres ograniczania wolności.