W ramach obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw Prokuratura Generalna zwróciła się do wszystkich prokuratorów apelacyjnych o zorganizowanie we wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury dyżurów, w czasie których udzielane będą bezpłatnie niezbędne informacje osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
Informacje o wyznaczonych dyżurach już zostały lub zostaną umieszczone w widocznych miejscach w siedzibach prokuratur w całej Polsce. Stosowne komunikaty zostaną zamieszczone także na stronach internetowych prokuratur apelacyjnych i okręgowych.
W najbliższy poniedziałek o godz. 11.00 odbędzie się konferencja prasowa inaugurująca obchody „Tygodnia”, w której wezmą udział m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Królikowski, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Zastępca Prokuratora Generalnego - Marzena Kowalska, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych – Michał Bobrowicz oraz przedstawiciele innych środowisk aktywnie zaangażowanych w organizację obchodów: Prokuratury Generalnej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Komendy Głównej Policji, Krajowej Rady Kuratorów, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Komorniczej oraz Straży Granicznej. Więcej na temat konferencji i tygodniu poświęconemu ofiarom przestepstw w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości.